Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio

muzikos

mokykla

Pasiekimai
Pasiekimai
Parama
Parama
SVEIKINAME
Priėmimas
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas
Priėmimas

Praėjus pirmosioms karantino savaitėms – nusiraminome ir nebematome, kad tas „problemų kalnas“ nepakeliamas. Galbūt ne viskas pradžioje vyko labai sklandžiai, tačiau mokytojų, mokinių ir tėvų atsiliepimai rodo, kad taip dirbti įmanoma ir netgi smagu. Malonu žinoti, kad darbas vyksta, įgyvendinamos idėjos, realizuojami pasiūlymai. Džiaugiamės gaudami atgalinį ryšį ir tikime, kas viskas įmanoma, tik reikia sutelkti visas pastangas.

Dėkojame mokytojams, kurie įdėjo labai daug darbo, kad pamokos nuotoliniu būdu būtų įdomios, efektyvios. Dėstyti muzikos dalykus nuotoliniu būdu nėra lengva, bet įmanoma. Tačiau mokytojų darbo sėkmė priklausys ne tik nuo mokytojų, bet ir nuo pačių mokinių bei jų tėvelių.

Mieli mokiniai, turite puikią progą parodyti, kad esate savarankiški ir atsakingi. Bendraukite su savo mokytojais nuotoliniu būdu, daugiau grokite, dainuokite, skirkite dėmesio solfedžio, antrojo instrumento ir muzikos istorijos mokymuisi.

Gerbiami tėveliai, skatinkite vaikus ir šiomis neįprastomis sąlygomis mokytis, tobulėti. Pasistenkite sukurti muzikavimui tinkamą aplinką. Daugiau būdami namuose, vaikai turės laiko ne tik bendrojo ugdymo dalykų, bet ir muzikos mokymuisi. Svarbu, kad laikas būtų išnaudotas tinkamai. Dėkojame Jums, mieli tėveliai, už rūpestį, dėmesį ir pagalbą parodytą mokytojui. Linkime stiprybės Jums, nes dirbate, tvarkote namų ūkį ir esate klasės, kuri persikėlė į namus – ugdymo proceso vadybininkas. Ačiū Jums!

Gražių ir prasmingų artėjančių Šv. Velykų! Būkime kantrūs ir palaikykime vieni kitus!

Panevėžio muzikos mokyklos administracija

Naujienos
Renginiai • Konkursai • Skelbimai
Koncertu pakvietė į Adventinę tylą ir susikaupimą
Koncertu pakvietė į Adventinę tylą ir susikaupimą
2023-12-05

Kai laukuose ir miesto gatvėse tyliai gulasi minkštas sniegas, kai nakčia ramiai, lėtai pasninga – ateina Advento laikas, kviečiantis nebeskubėti, nurimti, pasiruošti ir susikaupimo tyloje naujai išgyventi Kalėdų laikotarpį.

Mokyklos Tautinių instrumentų metodinė grupė, jau septinti metai, mokytojos ekspertės Rimos Mureikienės iniciatyva, organizuoja koncertą „Advento tyloje“.

Muzikinėje programoje skambėjo nuoširdūs ir ramūs lietuvių liaudies, lietuvių ir užsienio kompozitorių autoriniai kūriniai, atliekami kanklėmis, lamzdeliu, birbyne, dūdmaišiu, vokalu.

Dėkojame renginio vedėjai mokytojai Rimutei Stankuvienei, mokiniams ir juos paruošusiems mokytojams bei koncertmeisteriams.

Esame socialinio projekto „Atsigręžk“ partneriai
Esame socialinio projekto „Atsigręžk“ partneriai
2023-12-05

Tarptautiniu socialiniu projektu „Atsigręžk“, kurį globoja pirmoji ponia Diana Nausėdienė. kiekvienais metais susidomi ir jį skleidžia savo aplinkoje vis daugiau ne tik Lietuvos muzikos ir meno mokyklų moksleivių bei profesionalių atlikėjų, bet ir Latvijos bei Lenkijos jaunųjų muzikų.  Mūsų mokyklos bendruomenė, žinodama, kaip emocinė ir socialinė aplinka yra reikšminga žmogaus psichinei sveikatai, aktyviai dalyvauja šiame projekte ir kiekvienais metais, artėjant Kalėdoms, organizuoja koncertus vaikams Panevėžio miesto A. Bandzos kūdikių ir vaikų globos namuose bei seneliams, gyvenantiems Panevėžio Šv. Juozapo globos namuose.  Gruodžio 4 dieną, kanklių, violončelių, akordeono, trombono, fortepijono, voltornos, birbynės, smuiko, skrabalų garsai skambėjo žmonėms, gyvenantiems Šv. Juozapo globos namuose.Koncertą organizavo direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Kriščiūnienė, mokytojai Snieguolė ir Alvydas Alijošaičiai. Koncertą vedė mokytoja Snieguolė Alijošaitienė.

Profesionalių atlikėjų koncertai...
Profesionalių atlikėjų koncertai...
2023-12-04
VI-asis jaunųjų muzikos atlikėjų festivalis „Fortissimo“
VI-asis jaunųjų muzikos atlikėjų festivalis „Fortissimo“
2023-12-04
Kvietimas
Kvietimas
2023-11-27
Kvietimas į edukacinę popietę
Kvietimas į edukacinę popietę
2023-11-15
Jubiliejaus švenčių maratonas baigėsi
Jubiliejaus švenčių maratonas baigėsi
2023-11-15

Po įspūdingo buvusio mūsų mokyklos mokinio, dabar žymaus lietuvių pianisto Roko Valuntonio koncerto, nuoširdžių ir jaukių metodinių grupių mokinukų ir jų mokytojų koncertų – dovanos mokyklai, 2023 m. lapkričio 9 d. mokyklos bendruomenės nariai rinkosi į Šv. Mišias Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje. Šv. Mišias už gyvus ir mirusius bendruomenės narius aukojo katedros vikaras, kunigas Tomas Paliukėnas ir Krekenavos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų mažosios bazilikos klebonas ir bazilikos rektorius, mūsų mokyklos buvęs mokinys – kunigas dr. Gediminas Jankūnas.

Skambėjo ne tik vargonai, bet ir smuikai, vadovaujami mokytojos Vidmantos Luomanienės, kanklininkių ansamblis „Ašarėlė“ – mokytoja Rima Mureikienė. Bažnyčios atmosfera ir puiki akustika sustiprino muzikos magiją. Tautiniais rūbais pasipuošę, ant balto lino rankšluosčio mokyklos jaunieji šokėjai – mokytoja Rita Bakanauskienė – nešė pašventinti naminę ruginę duoną, kuria po Šv. Mišių vaišinosi visi susirinkusieji.

Jubiliejus
Jubiliejus
2023-11-05
Bronius Kutavičius „Strazdas – žalias paukštis“
Bronius Kutavičius „Strazdas – žalias paukštis“
2023-11-05

Spalio 27 ir spalio 29 dienomis, Panevėžio muzikiniame teatre įvyko Broniaus Kutavičiaus ir Sigito Gedos operos-poemos „Strazdas – žalias paukštis“ premjera. Premjeros partnerė – 75 metų jubiliejų švenčianti Panevėžio muzikos mokykla, siekianti pelnyti kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus vardą. Šios operos – poemos pastatyme, šalia vargonėlių, smuikų ir violončelių, teatro choro, kur dainuoja ir mūsų mokyklos mokytojos: Sandra Baronienė, Agnė Jakštonienė, Lijana Stundžienė, Alina Urbonavičienė, Vaiva Šateikaitė, ypatingai svarbų vaidmenį užima lietuvių tautiniai instrumentai: skudučiai, skrabalai, kanklės, birbynės, armonika, įvairios barškynės ir tarškynės. Šiais žaviais instrumentais archajiškus muzikinius vaizdinius, gamtos žaismo įspūdį kūrė mūsų mokyklos mokiniai: Marija Briedytė, Dovydas Skuja, Rugilė Pšibišauskaitė, Martynas Pšibišauskas; mokyklos vadovės: direktorė Žydrūnė Pilkauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Jūratė Tarasevičiūtė; mokytojai: Snieguolė Alijošaitienė, Alvyda Beržonienė, Jolanta Virginija Klišienė, Asta Vinckienė, Vidas Klišys – grupės vadovas.

Skelbimai ir naujienos

Koncertu pakvietė į Adventinę tylą ir susikaupimą

Esame socialinio projekto „Atsigręžk“ partneriai

Profesionalių atlikėjų koncertai...

VI-asis jaunųjų muzikos atlikėjų festivalis „Fortissimo“

Kvietimas

Kvietimas į edukacinę popietę

Jubiliejaus švenčių maratonas baigėsi

Bronius Kutavičius „Strazdas – žalias paukštis“

Muzikiniai sveikinimai Mokyklai

Muzikiniai sveikinimai Mokyklai

Muzikiniai sveikinimai Mokyklai

Stebuklai įvyksta nedažnai – Roko Valuntonio koncertas

Kvietimas į Panevėžio muzikos mokyklos pučiamųjų bei džiazo, populiariosios muzikos ir šokio mokinių ir jų mokytojų koncertą

Kvietimas į Panevėžio muzikos mokyklos akordeono, sintezatoriaus bei choro mokinių ir jų mokytojų koncertą

Kvietimas į Panevėžio muzikos mokyklos tautinių ir styginių instrumentų mokytojų ir mokinių koncertą

Kvietimas į operą – poemą „Strazdas – žalias paukštis“

Įsibėgėjęs ruduo pakvietė atšvęsti Mokytojų dieną!

75-mečio muzikos ir šokio maratonas

Kvietimas į Roko Valuntonio koncertą

Kvietimas į Panevėžio muzikos mokyklos 75- mečio Maratoną

Jubiliejus

Ugdymo proceso organizavimas 2023-2024 m.m.

Kvietimas į susirinkimą

Rugsėjo 1-oji

Šiauliuose vyko parengiamasis Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ koncertas „Skambėkite, kanklės“.

Tarptautinis muzikos konkursas ir festivalis „Muzika be sienų“

Priėmimas

FŠPU PRADINIO BEI PAGRINDINIO MUZIKINIO IR ŠOKIO UGDYMO PROGRAMŲ PAŽYMĖJIMŲ TEIKIMO ŠVENTĖS

Puikūs konkurso „MUZIKA@-2023“ rezultatai!

II TARPTAUTINIS VIRTUALUS MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ ĮVAIRAUS ŽANRO JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ KONKURSAS „Žydintys garsai – 2023“

Skelbimas

Džiuginti savo muzika kitus yra tikra palaima" - Marija Briedytė

Skelbimas

Skelbimas

Violončelininkai konkurso „Čekų parafrazės“ laureatai

Koncertas Krekenavos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų Bazilikoje

Mokyklos 75-mečiui – pianistų dovana

„Vaikų mišios“

Dalyvaujame respublikiniame projekte „Atsigręžk”

„III Tarptautinis konkursas – festivalis „Amicitia Sonans“

„Amicitia Sonans („Skambanti Draugystė“)“ Kauno valstybinėje filharmonijoje

Mokyklos akordeonininkai džiugina!

Respublikinio virtualaus jaunųjų atlikėjų konkurso „In Corpore“ rezultatai

Respublikinio virtualaus jaunųjų atlikėjų konkurso „In Corpore“

Ugdomi džiazinės ir populiariosios muzikos interpretavimo gebėjimai

Festivalis „Už muziką ir vaikystę“

III respublikinis kanklių festivalis – konkursas „Kankliuokim – 2023”

Kanklininkėms I laipsnio diplomai!

III respublikinis festivalis ,,Elektroninių garsų mozaika – 2023''

Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio mokinių koncertas

XI Aukštaitijos regiono galių muzikai mokinių festivalis „Aukštaitijos talentai – 2023“

Greta profesionalių scenos meistrų – mūsų mokyklos mokiniai

Sveikiname tarptautinio konkurso „Muzikinis pavasaris“ I vietos laureatus!

Ugdomi džiazinės ir populiariosios muzikos interpretavimo gebėjimai

Koncertas „Marija ir draugai"

Iškovota geriausios atlikėjos TAURĖ

„MUZIKINIS PAVASARIS-2023“ REZULTATAI

Sveikiname akordeonininkus!

Panevėžyje nuaidėjo festivalis – konkursas „JAZZ fontanas – 2023“

Džiazo muzikos festivalis

Kanklininkų konkursas – festivalis „Duetas – 23

Kanklininkų duetai skambėjo Anykščiuose

Akordeonininkų koncertas. Neįgaliųjų draugijos renginyje

Tarptautinis Baltijos šalių nacionalinių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas „Baltika – 2023“

Tarptautinis Baltijos šalių nacionalinių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas „Baltika – 2023“

Tarptautinė olimpiada „Skambiosios stygos“

Tarptautinė olimpiada „Skambiosios stygos“

XI tarptautinis konkursas – festivalis „Harmonija“ Turkijoje

„IX respublikinis konkursas – festivalis „Stygų šėlsmas“

Mūsų mokyklos „Mažieji talentai 2023“

„Mašinizmas mene“

Tarptautinis festivalis „Muzika – vaizduojamasis garsų pasaulis: mašinizmas mene“

Konkursas - festivalis „Stygų šėlsmas“

Metodinė diena „Muzikos teorijos: solfedžio, muzikos istorijos dalykų aktualijos ir ypatumai“

„Žemei reikia draugų“

Festivalis - konkursas „Kanklių giesmė 2023“

Festivalis – konkursas „Kanklių giesmė 2023“

Sveikiname festivalio „Pavasario aidai“ dalyvius!

I Respublikinis jaunųjų atlikėjų festivalis „Gintarinė gaida“

Diplomas

Sveikiname konkurso – festivalio „Stygų šėlsmas“ dalyves!

Sveikiname kanklininkę Mariją Briedytę

Edukacinis tęstinis projektas ,Muzikos taku-2023"

Diplomas

Diplomas

III respublikinis nuotolinis klarnetininkų konkursas „Clarinetto virtuoso“

Sveikiname mokytoją Jolantą Sriubiškytę ir jos mokinukes!

Konkurso ,,Akimirkos žaismas 2023“ rezultatai

Tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Laudate pueri“. Kanklininkių „laureačių lietus!“

Vasario 8 dieną paminėjome Valstybės nepriklausomybės atkūrimo dieną!

Sveikiname Juozo Pakalnio respublikinio konkurso laureatus!

Džiaugiamės šiuolaikinio šokio klase!

Skelbimas

Diplomas

Skelbimas

Solfedžio konkursai

„Naujieji atradimai 2023“ rezultatai

Diplomas

Diplomas

Diplomas

Daugiau naujienų
Su tarptautine Mokytojo diena!
mokyklos kalendorius, 2022-2023 m. m.
Pr
An
Tr
Kt
Pn
Še
Sk
3
17
...
24
...
25
26
...
27
...
29
...
30
...
Pr
An
Tr
Kt
Pn
Še
Sk
13
17
...
18
...
19
20
22
24
Pr
An
Tr
Kt
Pn
Še
Sk
2
6
12
...
13
...
16
...
19
27
Pr
An
Tr
Kt
Pn
Še
Sk
10
...
11
...
12
13
...
16
...
17
...
19
...
23
...
24
...
Pr
An
Tr
Kt
Pn
Še
Sk
14
...
20
...
Pr
An
Tr
Kt
Pn
Še
Sk
14
...
16
...
17
...
18
20
...
21
...
22
23
24
25
26
...
28
...
29
30
...
`