Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio

muzikos

mokykla

Pasiekimai
Pasiekimai
Parama
Parama
SVEIKINAME
Priėmimas
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas
Priėmimas

Praėjus pirmosioms karantino savaitėms – nusiraminome ir nebematome, kad tas „problemų kalnas“ nepakeliamas. Galbūt ne viskas pradžioje vyko labai sklandžiai, tačiau mokytojų, mokinių ir tėvų atsiliepimai rodo, kad taip dirbti įmanoma ir netgi smagu. Malonu žinoti, kad darbas vyksta, įgyvendinamos idėjos, realizuojami pasiūlymai. Džiaugiamės gaudami atgalinį ryšį ir tikime, kas viskas įmanoma, tik reikia sutelkti visas pastangas.

Dėkojame mokytojams, kurie įdėjo labai daug darbo, kad pamokos nuotoliniu būdu būtų įdomios, efektyvios. Dėstyti muzikos dalykus nuotoliniu būdu nėra lengva, bet įmanoma. Tačiau mokytojų darbo sėkmė priklausys ne tik nuo mokytojų, bet ir nuo pačių mokinių bei jų tėvelių.

Mieli mokiniai, turite puikią progą parodyti, kad esate savarankiški ir atsakingi. Bendraukite su savo mokytojais nuotoliniu būdu, daugiau grokite, dainuokite, skirkite dėmesio solfedžio, antrojo instrumento ir muzikos istorijos mokymuisi.

Gerbiami tėveliai, skatinkite vaikus ir šiomis neįprastomis sąlygomis mokytis, tobulėti. Pasistenkite sukurti muzikavimui tinkamą aplinką. Daugiau būdami namuose, vaikai turės laiko ne tik bendrojo ugdymo dalykų, bet ir muzikos mokymuisi. Svarbu, kad laikas būtų išnaudotas tinkamai. Dėkojame Jums, mieli tėveliai, už rūpestį, dėmesį ir pagalbą parodytą mokytojui. Linkime stiprybės Jums, nes dirbate, tvarkote namų ūkį ir esate klasės, kuri persikėlė į namus – ugdymo proceso vadybininkas. Ačiū Jums!

Gražių ir prasmingų artėjančių Šv. Velykų! Būkime kantrūs ir palaikykime vieni kitus!

Panevėžio muzikos mokyklos administracija

Naujienos
Renginiai • Konkursai • Skelbimai
Kvietimas!
Kvietimas!
2024-03-01

Kvietimas į BALTIJOS ŠALIŲ JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALĮ „GINTARINĖ GAIDA“

Kvietimas į TARPTAUTINĮ JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ – PIANISTŲ KONKURSĄ „MUZIKINIS PAVASARIS“

Kvietimas į PANEVĖŽIO APSKRITIES JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALĮ „PANEVĖŽIO TRIMITAI“

Kvietimas į VI RESPUBLIKINĮ AKORDEONISTŲ FESTIVALĮ  „DRAUGŲ MELODIJOS – 2024“

Kvietimas į V RESPUBLIKINĮ MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ ANTROJO INSTRUMENTO (FORTEPIJONO) FESTIVALĮ „MUZIKOS GARSAI – 2024“

Kvietimas į Panevėžio muzikos mokyklos džiazo, populiariosios muzikos ir šokio metodinės grupės koncertą ,,ARMANDOS RUMBA“
Kvietimas į Panevėžio muzikos mokyklos džiazo, populiariosios muzikos ir šokio metodinės grupės koncertą  ,,ARMANDOS RUMBA“
2024-02-21
Kanklininkės grįžo iš festivalio „Pramoginė muzika ir tautiniai instrumentai“ Šiauliuose
Kanklininkės grįžo iš festivalio „Pramoginė muzika ir tautiniai instrumentai“ Šiauliuose
2024-02-12

Vasario 9 dieną Šiaulių Dainų muzikos mokykloje vyko V respublikinis festivalis „Pramoginė muzika ir tautiniai instrumentai“. Tai tautinių instrumentų ansamblių festivalis, kurio tikslas – atskleisti visai kitokias nacionalinių instrumentų galimybes, jų pritaikomumą šiandieniniame gyvenime. „Tai, kad mokiniai instrumentu gali atlikti ne tik klasikinį repertuarą, bet ir populiariąją, roko ir pop muziką, skatina jų mokymosi motyvaciją, rodo instrumento pritaikomumą įvairių poreikių muzikos interpretacijoms, tuo pačiu populiarina nacionalinius instrumentus“ – sako renginio organizatoriai.

Festivalyje dalyvavo 150 dalyvių iš Akmenės, Kamajų. Kelmės, Kupiškio, Kuršėnų, Panevėžio,  Rokiškio, Šiaulių muzikos ir meno mokyklų, menų gimnazijų.

Po festivalio dalyvių pasirodymo, vyko mokytojų „Apskrito stalo diskusija“, kur buvo dalijamasi gerąja edukacine patirtimi, aptarti aktualūs profesiniai klausimai.

Festivalyje „Pramoginė muzika ir tautiniai instrumentai“ dalyvavo mūsų mokyklos, mokytojų Snieguolės Alijošaitienės ir Rimos Mureikienės, jaunosios kanklininkės.

Džiaugiamės aktyvia ir sėkminga kanklininkių koncertine veikla.

Kvietimas
Kvietimas
2024-02-07

Vasario 14 d. 16.15 val. kviečiame į koncertą „Lietuva – mano gimtinė“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

Mūsų nauji bičiuliai – Vilniaus r. Rudaminos meno mokyklos pianistais.
Mūsų nauji bičiuliai – Vilniaus r. Rudaminos meno mokyklos pianistais.
2024-02-02

Sausio 25 dieną mūsų mokykla, fortepijono metodinės grupės kvietimu (pirmininkė mokytoja ekspertė  Jolanta Sriubiškytė), sulaukė svečių iš Vilniaus rajono Rudaminos meno mokyklos.

Rudaminos gyvenvietė įsikūrusi 12 km į pietus nuo Vilniaus, prie Rudaminos upelio. 3713 gyventojų miestelyje veikia bažnyčia, stačiatikių koplyčia, paštas, kultūros centras, medicinos punktas, 2 vaikų lopšeliai-darželiai, 2 gimnazijos, biblioteka ir 2003 m. įkurta Rudaminos meno mokykla.

Kolegos sako, kad pradžia buvo nelengva, tačiau 2023 m., Vilniaus r. Rudaminos meno mokykla oficialiai persikėlė į naują modernų ir erdvų pastatą. Veikia 7 klasės: fortepijono, akordeono, styginių ir pučimųjų instrumentų, teorijos ir choro, dailės – viso mokosi apie 300 mokinių, dirba virš 30 mokytojų.

Rudaminos meno mokyklos Fortepijono klasė gyvuoja nuo mokyklos įkūrimo ir yra gausiausia mokykloje. Joje mokosi virš 50 mokinių, dirba 8 mokytojai. Šalia susiformavusių gražių mokyklos tradicijų, vyksta sėkmingas ir aktyvus mokyklos bendradarbiavimas su apskrities, Lietuvos ir užsienio muzikos mokyklomis.

Jaunųjų pianistų koncertas draugams
Jaunųjų pianistų koncertas draugams
2024-02-02

2024 m. gegužės 1 dieną švęsime Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 20-metį.

2024 m. sausio 18 d. Panevėžio miesto dailės galerijoje atidaryta paroda „Lietuvos kelias į Europos Sąjungą: istorinis apsisprendimas“. Parodoje rodomi originalūs plakatai, kvietę piliečius dalyvauti referendume dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje, fotografijos, kuriuose įamžintos svarbiausių sutarčių pasirašymo akimirkos, į referendumą balsuoti besirenkantys gyventojai. Už Lietuvos narystę ES 2003 m. gegužės 10–11 d pasisakė net 91,07 proc. balsavusiųjų.

Parodos atidarymo metu koncertavo Panevėžio muzikos mokyklos jaunieji pianistai: Matas Jankevičius, Mila Andrejeva, Roberta Kalkytė, Ieva Verbiejūtė, Elzė Kerulytė, Augustė Kutaitytė (mokytojos: D. Matulienė, J. Sriubiškytė, J. Vilienė).

Mokyklos šiuolaikinio šokio grupės „Double“ sėkmė!
Mokyklos šiuolaikinio šokio  grupės „Double“ sėkmė!
2024-01-31

Sausio 27 dieną, Panevėžio „Kalnapilio“ arenoje, vyko13-asis tarptautinis šokių konkursas „Baltic cup“.  Žiūrovus džiugino Estijos, Latvijos, Lietuvos įvairiausių stilių šokėjai: gatvės, šou, pop, klasikos, neoklasikos, šiuolaikinio-modernaus, tautinio šokio ir kt. Virš tūkstančio dalyvių varžėsi dėl Baltijos šalių čempiono vardo. Šokėjus vertino tarptautinė komisija – teisėjai iš Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos.

Visą dieną vykusios šokių šventės metu, žiūrovai žavėjosi aukščiausio lygio šokio profesionalais, kylančiomis šokio žvaigždėmis ir mažiausiais šokio entuziastais, kurių tarpe buvo ir iškovojo garbingą II-ąją vietą mūsų mokyklos mokytojos Rūtos Gruzdės šiuolaikinio šokio 4-5 klasių grupė „Double“, su šokiu „Lost in you“.

Džiaugiamės ir nuoširdžiai sveikiname mokytoją Rūtą ir jos mokines!

„Duokim garo“ laidoje, mokyklos Tautinių instrumentų orkestras, kanklininkių ansamblis „Ašarėlė” ir Tautinių šokių kolektyvas „Pynimėlis“. Sekite LRT programą...
„Duokim garo“ laidoje, mokyklos Tautinių instrumentų orkestras, kanklininkių ansamblis „Ašarėlė” ir Tautinių šokių kolektyvas „Pynimėlis“. Sekite LRT programą...
2024-01-31

Nesenstanti ir neišsisemianti, visada ieškanti naujovių ir vis dar turinti ką parodyti „Duokim garo“ laida televizijos ekranuose pasirodė 2000-aisiais metais. „Duokim garo“ tikslas – kiekvienoje laidoje atskleisti vieną Lietuvos kraštą arba kokią nors savivaldybę, pristatyti svarbiausius ir įdomiausius pasirinktos vietovės istorijos, gamtos, kraštovaizdžio, kultūros, vietos žmonių būdo akcentus. Greta jų laidose taip pat pasirodo geriausi regioninės muzikos kolektyvai.

Sausio 29 dieną, į laidos filmavimą buvo pakviesti mūsų mokyklos mokiniai ir jų mokytojai – tautinių instrumentų orkestras, vadovaujamas mokytojų Jolantos Virginijos ir Vido Klišių, kanklininkių ansamblis „Ašarėlė”, vadovaujamas mokytojos Rimos Mureikienės ir tautinių šokių kolektyvas „Pynimėlis“, vadovaujami mokytojų Ritos ir Ričardo Bakanauskų.

„Visi dalyviai puikiai pasirodė, įgijo naujos patirties ir kompetencijų“ – džiaugiasi mokytojai.

Džiaugiasi ir mokyklos bendruomenė. Sekame LRT anonsus ir nekantriai laukiame jūsų pasirodymo!

Valmieras – „Variacijos žiemos atspalviuose“
Valmieras – „Variacijos žiemos atspalviuose“
2024-01-30

Sausio 26 dieną mūsų mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojos Vidmantos Luomanienės, metus pradėjo puikiu koncertu Tarptautiniame Žiemos muzikos festivalyje Valmieroje, kurio koncertai vyksta visą mėnesį, kur šalia profesionalių muzikantų, pasirodo ir Valmieros regiono muzikos mokyklų auklėtiniai, draugai iš Limbažu krašto (šiaurės Latvija), svečiai iš Lietuvos. Renginys, kurio šūkis – „Su šaknimis žemėje ir muzika sieloje“ – vyksta kiekvienais metais, vis kitokioje atmosferoje, kviečiantis kiekvieną atrasti kažką artimo širdžiai.

„Variacijos žiemos atspalviuose“ – taip apibūdinami šių metų festivalio skambesiai, kviečiantys patirti skirtingus muzikos atspalvius.

Skelbimai ir naujienos

Vasario 14 dieną mokykloje buvo minimas atkurtos Lietuvos 106-asis gimtadienis

Kvietimas į Panevėžio muzikos mokyklos džiazo, populiariosios muzikos ir šokio metodinės grupės koncertą ,,ARMANDOS RUMBA“

PRAMOGINĖ MUZIKA IR TAUTINIAI INSTRUMENTAI

Kanklininkės grįžo iš festivalio „Pramoginė muzika ir tautiniai instrumentai“ Šiauliuose

Kvietimas

Mūsų nauji bičiuliai – Vilniaus r. Rudaminos meno mokyklos pianistais.

Jaunųjų pianistų koncertas draugams

Kvietimas!

Mokyklos šiuolaikinio šokio grupės „Double“ sėkmė!

„Duokim garo“ laidoje, mokyklos Tautinių instrumentų orkestras, kanklininkių ansamblis „Ašarėlė” ir Tautinių šokių kolektyvas „Pynimėlis“. Sekite LRT programą...

Tarptautinis muzikos ir šokių festivalis „Dubajaus rojus“

Valmieras – „Variacijos žiemos atspalviuose“

Tarptautinis šokių konkursas „Baltic cup“

Padėka Panevėžio muzikos mokyklos tautinių šokių kolektyvui „Pynimėlis“

I tarptautinis fleitininkų konkursas „Romantiškoji fleita“

Improvizacija Venecijos karnavalo tema

XXIII Lietuvos muzikos ir meno mokyklų styginių instrumentų festivalis – konkursas ARCO

Aukštas violončelininkų įvertinimas!

Bibliotekos kuluaruose skambėjo „Advento koncertas“

Aplankėme Kaišiadorių meno mokyklą

Puikūs mokytojos Rasos mokinių laimėjimai

Konkursas „IŠ MOČIUTĖS SKRYNIOS 2023“

Konkursas „IŠ MOČIUTĖS SKRYNIOS 2023“

VII -asis tarptautinis Kazimiero Biliūno tautinių muzikos instrumentų ansamblių ir orkestrų konkursas

VII -asis tarptautinis K. Biliūno tautinių muzikos instrumentų ansamblių ir orkestrų konkursas

Koncertu pakvietė į Adventinę tylą ir susikaupimą

Esame socialinio projekto „Atsigręžk“ partneriai

Profesionalių atlikėjų koncertai...

VI-asis jaunųjų muzikos atlikėjų festivalis „Fortissimo“

Kvietimas

Kvietimas į edukacinę popietę

Jubiliejaus švenčių maratonas baigėsi

Bronius Kutavičius „Strazdas – žalias paukštis“

Muzikiniai sveikinimai Mokyklai

Muzikiniai sveikinimai Mokyklai

Muzikiniai sveikinimai Mokyklai

Stebuklai įvyksta nedažnai – Roko Valuntonio koncertas

Kvietimas į Panevėžio muzikos mokyklos pučiamųjų bei džiazo, populiariosios muzikos ir šokio mokinių ir jų mokytojų koncertą

Kvietimas į Panevėžio muzikos mokyklos akordeono, sintezatoriaus bei choro mokinių ir jų mokytojų koncertą

Kvietimas į Panevėžio muzikos mokyklos tautinių ir styginių instrumentų mokytojų ir mokinių koncertą

Kvietimas į operą – poemą „Strazdas – žalias paukštis“

Įsibėgėjęs ruduo pakvietė atšvęsti Mokytojų dieną!

75-mečio muzikos ir šokio maratonas

Kvietimas į Roko Valuntonio koncertą

Kvietimas į Panevėžio muzikos mokyklos 75- mečio Maratoną

Jubiliejus

Ugdymo proceso organizavimas 2023-2024 m.m.

Kvietimas į susirinkimą

Rugsėjo 1-oji

Šiauliuose vyko parengiamasis Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ koncertas „Skambėkite, kanklės“.

Tarptautinis muzikos konkursas ir festivalis „Muzika be sienų“

Priėmimas

FŠPU PRADINIO BEI PAGRINDINIO MUZIKINIO IR ŠOKIO UGDYMO PROGRAMŲ PAŽYMĖJIMŲ TEIKIMO ŠVENTĖS

Puikūs konkurso „MUZIKA@-2023“ rezultatai!

II TARPTAUTINIS VIRTUALUS MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ ĮVAIRAUS ŽANRO JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ KONKURSAS „Žydintys garsai – 2023“

Skelbimas

Džiuginti savo muzika kitus yra tikra palaima" - Marija Briedytė

Skelbimas

Skelbimas

Violončelininkai konkurso „Čekų parafrazės“ laureatai

Koncertas Krekenavos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų Bazilikoje

Mokyklos 75-mečiui – pianistų dovana

„Vaikų mišios“

Dalyvaujame respublikiniame projekte „Atsigręžk”

„III Tarptautinis konkursas – festivalis „Amicitia Sonans“

„Amicitia Sonans („Skambanti Draugystė“)“ Kauno valstybinėje filharmonijoje

Mokyklos akordeonininkai džiugina!

Respublikinio virtualaus jaunųjų atlikėjų konkurso „In Corpore“ rezultatai

Respublikinio virtualaus jaunųjų atlikėjų konkurso „In Corpore“

Ugdomi džiazinės ir populiariosios muzikos interpretavimo gebėjimai

Festivalis „Už muziką ir vaikystę“

III respublikinis kanklių festivalis – konkursas „Kankliuokim – 2023”

Kanklininkėms I laipsnio diplomai!

III respublikinis festivalis ,,Elektroninių garsų mozaika – 2023''

Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio mokinių koncertas

XI Aukštaitijos regiono galių muzikai mokinių festivalis „Aukštaitijos talentai – 2023“

Greta profesionalių scenos meistrų – mūsų mokyklos mokiniai

Sveikiname tarptautinio konkurso „Muzikinis pavasaris“ I vietos laureatus!

Ugdomi džiazinės ir populiariosios muzikos interpretavimo gebėjimai

Koncertas „Marija ir draugai"

Iškovota geriausios atlikėjos TAURĖ

„MUZIKINIS PAVASARIS-2023“ REZULTATAI

Sveikiname akordeonininkus!

Panevėžyje nuaidėjo festivalis – konkursas „JAZZ fontanas – 2023“

Džiazo muzikos festivalis

Kanklininkų konkursas – festivalis „Duetas – 23

Kanklininkų duetai skambėjo Anykščiuose

Akordeonininkų koncertas. Neįgaliųjų draugijos renginyje

Tarptautinis Baltijos šalių nacionalinių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas „Baltika – 2023“

Tarptautinis Baltijos šalių nacionalinių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas „Baltika – 2023“

Tarptautinė olimpiada „Skambiosios stygos“

Tarptautinė olimpiada „Skambiosios stygos“

XI tarptautinis konkursas – festivalis „Harmonija“ Turkijoje

„IX respublikinis konkursas – festivalis „Stygų šėlsmas“

Mūsų mokyklos „Mažieji talentai 2023“

„Mašinizmas mene“

Tarptautinis festivalis „Muzika – vaizduojamasis garsų pasaulis: mašinizmas mene“

Konkursas - festivalis „Stygų šėlsmas“

Metodinė diena „Muzikos teorijos: solfedžio, muzikos istorijos dalykų aktualijos ir ypatumai“

„Žemei reikia draugų“

Daugiau naujienų
Su tarptautine Mokytojo diena!
mokyklos kalendorius, 2022-2023 m. m.
Pr
An
Tr
Kt
Pn
Še
Sk
3
17
...
24
...
25
26
...
27
...
29
...
30
...
Pr
An
Tr
Kt
Pn
Še
Sk
Pr
An
Tr
Kt
Pn
Še
Sk
10
...
11
...
12
...
13
...
14
...
15
...
16
...
17
...
18
19
...
20
...
21
...
22
23
24
25
26
...
28
...
29
30
...
`