Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio

muzikos

mokykla

Pasiekimai
Pasiekimai
Parama
Parama
SVEIKINAME
Priėmimas
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas
Priėmimas

Praėjus pirmosioms karantino savaitėms – nusiraminome ir nebematome, kad tas „problemų kalnas“ nepakeliamas. Galbūt ne viskas pradžioje vyko labai sklandžiai, tačiau mokytojų, mokinių ir tėvų atsiliepimai rodo, kad taip dirbti įmanoma ir netgi smagu. Malonu žinoti, kad darbas vyksta, įgyvendinamos idėjos, realizuojami pasiūlymai. Džiaugiamės gaudami atgalinį ryšį ir tikime, kas viskas įmanoma, tik reikia sutelkti visas pastangas.

Dėkojame mokytojams, kurie įdėjo labai daug darbo, kad pamokos nuotoliniu būdu būtų įdomios, efektyvios. Dėstyti muzikos dalykus nuotoliniu būdu nėra lengva, bet įmanoma. Tačiau mokytojų darbo sėkmė priklausys ne tik nuo mokytojų, bet ir nuo pačių mokinių bei jų tėvelių.

Mieli mokiniai, turite puikią progą parodyti, kad esate savarankiški ir atsakingi. Bendraukite su savo mokytojais nuotoliniu būdu, daugiau grokite, dainuokite, skirkite dėmesio solfedžio, antrojo instrumento ir muzikos istorijos mokymuisi.

Gerbiami tėveliai, skatinkite vaikus ir šiomis neįprastomis sąlygomis mokytis, tobulėti. Pasistenkite sukurti muzikavimui tinkamą aplinką. Daugiau būdami namuose, vaikai turės laiko ne tik bendrojo ugdymo dalykų, bet ir muzikos mokymuisi. Svarbu, kad laikas būtų išnaudotas tinkamai. Dėkojame Jums, mieli tėveliai, už rūpestį, dėmesį ir pagalbą parodytą mokytojui. Linkime stiprybės Jums, nes dirbate, tvarkote namų ūkį ir esate klasės, kuri persikėlė į namus – ugdymo proceso vadybininkas. Ačiū Jums!

Gražių ir prasmingų artėjančių Šv. Velykų! Būkime kantrūs ir palaikykime vieni kitus!

Panevėžio muzikos mokyklos administracija

Naujienos
Renginiai • Konkursai • Skelbimai
Skelbimas
Skelbimas
2024-06-14
Kvietimas
Kvietimas
2024-06-04
Kvietimas
Kvietimas
2024-06-04
Žavi akordeono muzikos popietė!
Žavi akordeono muzikos popietė!
2024-06-04

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos akordeono katedra, su koncerto partneriais: Lietuvos akordeonistų asociacija ir Panevėžio muzikos mokykla, gegužės 31 dieną, saulėtą penktadienio popietę, visus akordeono muzikos mylėtojus pakvietė į Panevėžio muzikos mokyklos Koncertų salę, į LMTA akordeonistų orkestro koncertą.

Skambėjo klasikos kompozitorių transkripcijos bei šiuolaikiniai, populiariosios pramoginės muzikos kūriniai. Kolektyvo muzikantai žavėjo virtuoziškumu, artistiškumu, įtaiga, temperamentu.

Klausytojai turėjo gerą progą įsitikinti, kad šio instrumento galimybės yra neįtikėtinos, kad instrumentas pasižymi unikaliu tembru, spalvomis, plačia dinamine skale.

Orkestro vadovai: prof. Ričardas Sviackevičius ir lekt. Tadas Motiečius.

Nuskambėjo festivalis „Mano vaikystės muzika”
Nuskambėjo festivalis „Mano vaikystės muzika”
2024-06-04

Minint Vaiko dieną, švenčiamą trečiąjį gegužės penktadienį, gegužės 31 dieną Bendrojo fortepijono metodinės grupės mokytojai – pirmininkė ir festivalio vadovė  Audronė Sakalauskienė – organizavo festivalį „Mano vaikystės muzika“, kuriame šauniai pasirodė 30 dalyvių: NVŠ kanklininkių ansamblis, violončelės, kanklių, bendrojo fortepijono, akordeono, smuiko, saksofono, klarneto specialybių mokiniai.

Renginio tikslas – stiprinti mokinių pasitikėjimą savimi, mokytis gebėti viešai atlikti kūrinius scenoje, ugdyti atsakomybę, dėmesio sukaupimą, skatinti siekti maksimalaus rezultato.

Mokiniai atliko po vieną laisvai pasirinktą kūrinį, už kurio atlikimą ir kruopštų pasiruošimą šiam festivaliui, buvo apdovanoti padėkos raštais ir saldžiomis dovanėlėmis.

Renginio koordinatorė - mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Kriščiūnienė.

Tarptautinio konkurso „Baltika – 2024” rezultatai
Tarptautinio konkurso „Baltika – 2024” rezultatai
2024-06-03

Gegužės 31 dieną, Kauno rajono meno mokykloje (Garliavoje), vyko III-čias tarptautinis Baltijos šalių nacionalinių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas „Baltika – 2024“, kurio tikslas – populiarinti Baltijos tautų nacionalinius instrumentus, atrasti jaunuosius talentus, skatinti atlikėjų meninę muzikinę saviraišką, atskleidžiant nacionalinių instrumentų savitumą, individualumą, susipažinti su kitų tautų kompozitorių kūryba nacionaliniams instrumentams.

Konkurse dalyvavo muzikos ir meno mokyklų, aukštesniųjų muzikos mokyklų, konservatorijų kanklių, kanelių, kantelių, kuoklių, birbynės, lamzdelio, skrabalų specialybių atlikėjai iš Kauno miesto ir rajono,

Kaišiadorių, Molėtų, Panevėžio miesto ir rajono, Šiaulių, Vilniaus; Punsko, Seinų (Lenkija); Jurmalos, Limbažių, Rygos (Latvija), Talino, Tervos (Estija) – viso 97 dalyviai.

Visi konkursantai buvo skirstomi į 5 amžiaus grupes ir turėjo atlikti du kūrinius: originalią pjesę sukurtą nacionaliniam instrumentui ir laisvai pasirinktą pjesę.

Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio mokinių koncertas
Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio mokinių koncertas
2024-06-01

Mūsų mokykla Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio programą vykdo nuo 2010 m. Ji skirta gabiems ir itin gabiems, aukštą mokymosi motyvaciją turintiems mokiniams, siekiantiems muzikinės kompetencijos, specializacijos ir tolesnio mokymosi pagal meno studijų srities programas. Šiais mokslo metais, pagal muzikinio ugdymo modulio programą mokosi 14 mokinių. Programos efektyvumą įrodo mokinių puikus pasiruošimas, užimtos prizinės vietos dalyvaujant rajono, apskrities, zonos, šalies ir tarptautiniuose konkursuose.

Gegužės 20 dieną mokyklos Koncertų salėje vyko Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio mokinių koncertas. Šiemet koncerte dalyvavo mokytojų: Vidmantos Luomanienės, Kornelijos Petkutės, Dalios Matulienės, Sauliaus Palivono, Jolantos Klišienės, Irmos Paurienės, Violetos Sabonienės, Gražinos Beleckienės mokiniai.

Mokykla džiaugiasi gabiais ir aukštą mokymosi motyvaciją turinčiais mokiniais:  Sofija Sauchataite, Paula Petrauskaite – smuikas,  Matu Jankevičiumi, Vilte Janušonyte – fortepijonas, Aronu Saltonu, Irmantu Žeižiu – akordeonas, Sofija Salomėja Kuprėnaite –kanklės, Radvile Kalkyte, Fauste Černyte – fleita,  Mariumi Petkevičium, Jokūbu Skuja, Tadu Kavaliausku,  Irmantu Klikūnu – violončelė.

Mokiniams akompanavo koncertmeisterės: Daiva Klemkienė, Loreta Mažulytė, Dalia Matulienė.

„Festivalis "Už muziką ir vaikystę" - neįkainojama patirtis!
„Festivalis "Už muziką ir vaikystę" - neįkainojama patirtis!
2024-06-01

„Festivalis "Už muziką ir vaikystę" - neįkainojama patirtis tobulinti įgūdžius bei pasitikėjimą savimi. Man, jaunai kanklininkei, tai yra, tarsi, apdovanojimas, už nuoseklų mokymąsi. Esu nuoširdžiai dėkinga Panevėžio muzikinio teatro styginių kvartetui už kantrybę, padrąsinimus bei palaikančius žvilgsnius. Linkiu kiekvienam jaunam muzikantui būti vertam groti su šio teatro muzikantais“ – Marija Briedytė .

Nuo gegužės 17 dienos panevėžiečius ir muzikos mokyklos bendruomenę džiugina festivalis „Už muziką ir vaikystę“, kurį, minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną, organizuoja Panevėžio muzikinis teatras, bendradarbiaudamas su Panevėžio muzikos mokykla ir Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija.

Gegužės 24 - 25 dienomis, talentingiausi moksleiviai, išrinkti kompetentingos komisijos, pasirodė kartu su Panevėžio muzikinio teatro styginių kvartetu ir orkestru, atlikdami gerai žinomus įvairių epochų kompozitorių kūrinius.  

Festivalio koncerte „Orkestras ir jaunieji talentai“, kartu su profesionaliais orkestro muzikantais, grojo mūsų mokyklos mokiniai: jaunoji pianistė Viltė Janušonytė, mokytoja Gražina Beleckienė ir smuikininkė Viltė Adakauskaitė, mokytoja Vidmanta Luomanienė.

Pianistai pristatė edukacinį projektą
Pianistai pristatė edukacinį projektą
2024-06-01

       Mokslinės žinios ir kūrybingi meniniai sprendimai susipynė naujame projekte „Muzika ir už jos“. Projekto idėjos autorės, mokytojos metodininkės Solveigos Varašinskaitės, sumanymą įgyvendino jos mokiniai.

       Pirmoji projekto programos dalis – tai mokytojos S. Varašinskaitės pristatytas pranešimas „Muzikavimo perspektyvos ir galimybės šiuolaikinėje muzikos erdvėje  . Mokytoja pripažįsta, jog parengti gerą pranešimą yra ne mažiau svarbu kaip ir parašyti mokslinį darbą. Tai labai atsakingas etapas.

       „Ugdymo filosofija – mokslinė ir mokomoji disciplina. Tokios disciplinos poreikį sąlygoja edukologų rengimo sistema. Matyt, edukologijos magistrų mokymo turinys neįsivaizduojamas, neformuojant jų filosofinio mąstymo, jų gebėjimo pedagogines idėjas ir išvadas interpretuoti filosofinių koncepcijų šviesoje“, - sako edukologijos magistrė S. Varašinskaitė.

       Norėdama pasidalinti savo pedagoginės ir mokslinės veiklos rezultatais, į projekto pristatymą mokytoja pakvietė savo mokinių tėvelius ir senelius.

       „Vaiko muzikinio ugdymo funkcijas gali atlikti įvairios institucijos: vaikų darželis, mokykla, televizija ir kt. Vis dėlto svarbiausia iš jų yra šeima. Labai svarbi šeimos misija – sudaryti sąlygas savo vaikui per muziką pakilti į aukštesnę dvasinės kultūros pakopą“, - akcentuoja mokytoja S. Varašinskaitė.

       Antroji projekto programos dalis – jaunųjų pianistų koncertas „Nuo Baroko iki šių dienų“. Kadangi mokinys turi bręsti visapusiškai, jis turi pratintis jausti įvairių epochų stilių.

       Žengiant pirmuosius žingsnius muzikinę medžiagą dažnai sudaro lietuvių liaudies melodijos, lietuvių kompozitorių kūriniai, kuriuos pristatė pirmokės: Emilija Barisevičiūtė, Kamila Tuinaitė, Luknė Valantinaitė ir Izabelė Petraškaitė. Mažosios pianistės debiutavo jau gruodžio mėnesį, kai dalyvavo edukaciniame projekte – koncerte „Carnevale  di  Venezia – Improvisus !“.

Skelbimai ir naujienos

Skelbimas

III tarptautinis Baltijos šalių nacionalinių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas „Baltika – 2024“

Kvietimas

Kvietimas

Žavi akordeono muzikos popietė!

Nuskambėjo festivalis „Mano vaikystės muzika”

Eksperimentinis Dainų šventės ansamblių vakaras „Gyvybės medis“

Tarptautinis chorų festivalis „Skambėkit, Kaišiadorys!“

III virtualus tarptautinis įvairaus žanro jaunųjų atlikėjų konkursas-festivalis „Žydintys garsai – 2024“

Tarptautinio konkurso „Baltika – 2024” rezultatai

Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio mokinių koncertas

„Festivalis "Už muziką ir vaikystę" - neįkainojama patirtis!

Pianistai pristatė edukacinį projektą

II respublikinis konkursas „LIETUVIŠKA PJESĖ 2024“

„Mes nupinsim šokių pynę 2024“

"Ašarėlė" 30-mečio koncertas

Sveikiname jaunąją kanklininkę Mariją Briedytę!

„Elektroninių garsų mozaika - 2024“

Meninis integruotas projektas „Džiazo galerija“

Skelbimas

11-asis Lietuvos jaunųjų atlikėjų festivalis „Šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės muzikos paradas – 2024“

Pirmasis koncertas „Augu su muzika“

Kvietimas

Pirmokų šventė „solfedžio miestas“

„Kanklių giesmė 2024“ rezultatai.

II-asis respublikinis jaunųjų violončelininkų konkursas „CANTILENA“

Priėmimas

Tautinio šokio festivalis „Draugai draugams“

J. Naujalio 155-ųjų gimimo metinių paminėjimas

XXII tarptautinis vaikų ir jaunimo džiazo muzikos festivalis „Jazz fontanas 2024“

Judesio piramidė

Kanklių giesmė 2024

Spinduliuoja meilę muzikai

Šokio diena mokykloje

KVIETIMAS

Plungės kultūros centro vaikų ir jaunimo liaudies šokių ansamblis Žirginėliai

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė“ 2024

"Ašarėlės" 30-mečio koncertas

Tarptautinis jaunųjų atlikėjų – pianistų konkursas „Muzikinis pavasaris“

Konkurso-festivalio ,,Kankliuokim 2024“ rezultatai.

“Mažuosiuose talentuose 2024” violončelininkės sėkmė!

Jaunasis pianistas garsina mokyklos vardą

IV-asis respublikinis kanklių konkursas „Kankliuokim-2024“

Kanklininkai ir lamzdelininkai pasveikino mamytes!

IV respublikinio virtualaus klarnetininkų solistų konkurso „Clarinetto virtuoso“ rezultatai

Stovykla (LAISVŲ VIETŲ NEBĖRA)

I-asis tarptautinis medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų solistų konkursas „Muzikos gūsis“ Kupiškis 2024

Lengvosios muzikos festivalis-konkursas „Pavasario ritmu 2024“

Lengvosios muzikos festivalio – konkurso „Pavasario ritmu“ rezultatai

Kvietimas

XIV respublikinis antro instrumento (fotepijono) festivalis-konkursas „Pavasario garsai“

IV-asis tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Laudate pueri“

Kvietimas

Festivalio aprašymas

Sveikiname GRAND PRIX laimėtoją !

Tarptautinis šokių konkursas „Stage“

Jaukus ir šiltas styginių instrumentų koncertas Kėdainių muzikos mokykloje!

IV tarptautinio jaunųjų atlikėjų konkurso „Laudate pueri“ rezultatai

Saulėtos natos

RESPUBLIKINIS VIRTUALUS JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ KONKURSAS „NAUJIEJI ATRADIMAI”

RESPUBLIKINIS VIRTUALUS JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ KONKURSAS „NAUJIEJI ATRADIMAI”

VIII respublikinis antrojo muzikos instrumento ir pasirenkamojo vokalo konkursas-festivalis „Garsų spalvos“

Respublikinis virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas „Naujieji atradimai“

„Meilė kanklėms nuo pirmo pasimatymo“

Puikūs kanklininkių rezultatai!

Popietė su kanklių muzika!

XIII Broniaus Jonušo vardo pučiamųjų instrumentų festivalis-konkursas

III respublikinis Antano Žemaičio jaunųjų kanklininkų ir birbynininkų konkursas

Respublikinis konkursas „Muzikos olimpas“

Respublikinis vaikų ir jaunimo tautinių šokių festivalis „Draugai draugams“

IV respublikinis muzikos ir meno mokyklų ansamblių festivalis „Kanklės plius...“

Pavasarinis šokių konkursas „Dance show“ Anykščiai

X Lietuvos mokinių konkursas „Muzikos olimpas“

Džiaugiamės mažųjų violončelininkių sėkme

Įspūdžiai ir akimirkos iš festivalio „Populiariname violončelės muziką“

Tikimės bendradarbiauti ir ateityje! „Draugystės tiltai 2024”

Akimirkos iš J. Mačio meistriškumo kursų ir koncerto Kėdainių muzikos mokykloje

Skelbimas

I-asis respublikinis jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais konkursas „Salve venti musica“ 2024

IV tarptautinis dailės ir muzikos festivalis-konkursas „Laisvė – tai kūrybos pradas“

Baltijos šalių jaunųjų atlikėjų festivalyje „Gintarinė gaida”

I-asis respublikinis jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais konkursas „Salve venti musica“ 2024

Koncertas ‚,Atsigręžk“

,,Muzikos labirintai”

Solfedžio konkurso ,,Muzikos labirintai” rezultatai

Padėka Panevėžio muzikos mokyklos tautinio meno ansambliui „Pynimėlis“

XVI-asis respublikinis meno ir meno mokyklų jaunųjų atlikėjų ansamblių konkursas „Muzikuokime drauge 2024“

Tarptautinis pučiamųjų instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas „Vėjo žvaigždės 2024“

Renginys

Laisvę įprasminame gražiais darbais…

Tarptautinis šokių konkursas Euro Dances 2024

Vasario 14 dieną mokykloje buvo minimas atkurtos Lietuvos 106-asis gimtadienis.

Nacionalinis Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų konkursas. Mūsų mokinių – Marijos ir Irmanto pasiekimai džiugina. Sveikiname!

Kvietimas

IV tarptautinis vokalistų ir instrumentininkų konkursas „DIDŽIOJI VIKTORIJA“

IV tarptautinis vokalistų ir instrumentininkų konkursas „DIDŽIOJI VIKTORIJA“

VII Tarptautinis pučiamųjų instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas „Naujas VĖJAS 2024“

Nacionalinis Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkursas

Vasario 14 dieną mokykloje buvo minimas atkurtos Lietuvos 106-asis gimtadienis

Kvietimas į Panevėžio muzikos mokyklos džiazo, populiariosios muzikos ir šokio metodinės grupės koncertą ,,ARMANDOS RUMBA“

Daugiau naujienų
Su tarptautine Mokytojo diena!
mokyklos kalendorius, 2023-2024 m. m.
Pr
An
Tr
Kt
Pn
Še
Sk
3
17
...
24
...
25
26
...
27
...
29
...
30
...
Pr
An
Tr
Kt
Pn
Še
Sk
1
12
...
16
...
19
26
...
28
...
...
30
Pr
An
Tr
Kt
Pn
Še
Sk
10
...
15
...
28
...
Pr
An
Tr
Kt
Pn
Še
Sk
12
...
19
...
25
...
26
...
Pr
An
Tr
Kt
Pn
Še
Sk
12
...
20
...
21
...
22
23
24
25
30
...
`