Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio

muzikos

mokykla

Pasiekimai
Pasiekimai
Parama
Parama
SVEIKINAME
Priėmimas
Vasaros stovykla
Priėmimas
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas

Praėjus pirmosioms karantino savaitėms – nusiraminome ir nebematome, kad tas „problemų kalnas“ nepakeliamas. Galbūt ne viskas pradžioje vyko labai sklandžiai, tačiau mokytojų, mokinių ir tėvų atsiliepimai rodo, kad taip dirbti įmanoma ir netgi smagu. Malonu žinoti, kad darbas vyksta, įgyvendinamos idėjos, realizuojami pasiūlymai. Džiaugiamės gaudami atgalinį ryšį ir tikime, kas viskas įmanoma, tik reikia sutelkti visas pastangas.

Dėkojame mokytojams, kurie įdėjo labai daug darbo, kad pamokos nuotoliniu būdu būtų įdomios, efektyvios. Dėstyti muzikos dalykus nuotoliniu būdu nėra lengva, bet įmanoma. Tačiau mokytojų darbo sėkmė priklausys ne tik nuo mokytojų, bet ir nuo pačių mokinių bei jų tėvelių.

Mieli mokiniai, turite puikią progą parodyti, kad esate savarankiški ir atsakingi. Bendraukite su savo mokytojais nuotoliniu būdu, daugiau grokite, dainuokite, skirkite dėmesio solfedžio, antrojo instrumento ir muzikos istorijos mokymuisi.

Gerbiami tėveliai, skatinkite vaikus ir šiomis neįprastomis sąlygomis mokytis, tobulėti. Pasistenkite sukurti muzikavimui tinkamą aplinką. Daugiau būdami namuose, vaikai turės laiko ne tik bendrojo ugdymo dalykų, bet ir muzikos mokymuisi. Svarbu, kad laikas būtų išnaudotas tinkamai. Dėkojame Jums, mieli tėveliai, už rūpestį, dėmesį ir pagalbą parodytą mokytojui. Linkime stiprybės Jums, nes dirbate, tvarkote namų ūkį ir esate klasės, kuri persikėlė į namus – ugdymo proceso vadybininkas. Ačiū Jums!

Gražių ir prasmingų artėjančių Šv. Velykų! Būkime kantrūs ir palaikykime vieni kitus!

Panevėžio muzikos mokyklos administracija

Naujienos
Renginiai • Konkursai • Skelbimai
Skelbimai ir naujienos

Mokytojų dienos sveikinimas

Panevėžio muzikos mokykla kviečia į susirinkimus

Kviečiame pasirašyti mokymo sutartis

Kviečiame į 2021-2022 mokslo metų pradžios šventę

Informacija

Panevėžio muzikos mokyklos pirmame aukšte paskelbtas priimtų 2021-2022 mokslo metams mokinių sąrašas

Birbynės, lumzdelio mokytojos ekspertės Alvydos Beržonienės baigiamasis 2020-2021 m. m. koncertas

Būsimų pirmokų muzikinių ir šokio gebėjimų patikrų grafikas

Muzikinis integruotas projektas „Džiazo galerija“

Respublikinis mokinių festivalis „100 Valstybiniam muzikiniam švietimui Lietuvoje“

Tarptautinis virtualus instrumentinės muzikos jaunųjų atlikėjų konkursas „Ad Libitum“

Respublikinis liaudies instrumentų festivalis – konkursas „Kanklių giesmė 2021“

II tarptautinis vokalinės ir instrumentinės muzikos konkursas „Adagio“

III respublikinis muzikantų konkursas „Piano ambitus“

I respublikinis jaunųjų muzikantų konkursas „In Corpore“

V tarptautinis virtualusis jaunųjų pianistų konkursas „Polifonija ir Aš“

IV tarptautinis fortepijoninės muzikos festivalis (virtualus) „Programinė muzika fortepijonui“

III respublikinis Šakių miesto pianistų konkursas

Vaclovo Paketūro kanklių atlikėjų nuotolinis konkursas

II respublikinis kanklių festivalis – konkursas „Kankliuokim – 2021“

I nuotolinis respublikinis tautinių instrumentų jaunųjų atlikėjų – solistų konkursas „Tautiniai gaidų raštai“

IV respublikinis muzikos ir meno mokyklų stygininkų solistų konkursas PERPETUUM MOBILE

IX Aukštaitijos regiono gabių muzikai mokinių festivalis „Aukštaitijos talentai – 2021“

III tarptautinis Algirdo Ločerio akordeonininkų konkursas

Respublikinis jaunųjų atlikėjų – pianistų nuotolinis konkursas „Muzikinis pavasaris 2021“

Virtualus respublikinis valtornininkų konkursas „Hornissimo“

II respublikinis jaunųjų muzikantų konkursas „@ muzika“

19-asis tarptautinis vaikų ir jaunimo džiazo muzikos festivalis – konkursas „Jazz fontanas“, skirtas Rimanto Bagdono atminimui

Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio mokinių koncertas

Informacija

IX Aukštaitijos regiono gabių muzikai mokinių festivalis „Aukštaitijos talentai – 2021“

III tarptautinis Algirdo Ločerio akordeonininkų konkursas

XIII tarptautinis festivalis „Muzika – vaizduojamasis garsų pasaulis: gyvūnų mene“

VI respublikinis muzikos ir meno mokyklų stygininkų lietuviškos pjesės konkursas, skirtas pedagogo T. Šerno atminimui

Tarptautinis styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas „Diena su lietuviška pjese“

Akordeono festivalis „Pasaulio muzika – dabarties atspindžiai“

VII Lietuvos mokinių konkursas „Muzikos olimpas“

I – asis respublikinis tautinių muzikos instrument atlikėjų konkursas “Skambėkime – 2021”

Tarptautinis vaikų ir jaunimo vokalinės muzikos konkursas „Garsų paletė“

X respublikinis ansamblinio muzikavimo konkursas „Lietuva, aš už muziką“

Panevėžio muzikos mokyklos solinio dainavimo specialybės mokinių sveikinimas Mamytėms

Su Tarptautine šokio diena!

RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ PIANISTŲ PROGRAMINĖS MUZIKOS KONKURSAS „PASAULIS MUZIKOS VAIZDAIS”

VII respublikinis styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas – festivalis „Stygų šėlsmas“

VII tarptautinis konkursas „Скрыжаваннi. Мiнск”.

Nuotolinė respublikinė metodinė konferencija „Nuotolinis mokymas groti pučiamaisiais instrumentais – problemos, jų sprendimai, galimybės“

Tarptautinis pučiamųjų instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas „Wind Stars 2021“

V respublikinis antrojo muzikos instrumento ir pasirenkamojo vokalo konkursas – festivalis „Garsų spalvos“

XI respublikinis antrojo instrumento (fortepijono) festivalis – konkursas „Pavasario garsai“

III tarptautinis konkursas „Muzikuojantys berniukai“

Tarptautinis konkursas „Grande Mozart“

I respublikinis tautinių instrumentų atlikėjų – spistų pjesės konkursas „Tautiniai atspindžiai“

II tarptautinis muzikos ir meno mokyklų fortepijoninės muzikos konkursas „Klajojanti muzika“

I respublikinis papildomo instrumento (fortepijono) konkursas „Attacca“

I respublikinis nuotolinis klarnetininkų konkursas „Clarinetto virtuozo“

Panevėžio regiono nuotolinis akordeonistų festivalis – konkursas „Aš artistas“

VIII tarptautinis nuotolinis konkursas „Astana Grand Festival“

Respublikinis muzikos mokyklų jaunųjų violončelininkų virtualusis etiudų konkursas

I tarptautinis virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas „Grande Mozart“

2021 m. Panevėžio muzikos mokyklos mokinių ir jų mokytojų Velykinis koncertas

Nuo 2021 m. balandžio 1 d. atnaujinamas mokesčių rinkimas už teikiamas ugdymo paslaugas

III respublikinis (nuotolinis) R. Kašponio vardo solfedžio festivalis „Linksmasis pratimėlis“

II-asis respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas "Karališkasis barokas - 2021"

Respublikinis virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas „Naujieji atradimai 2021“

Sveikinimas Vasario 16-osios proga!

X Lietuvos virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas „Linksmoji polkutė 2021“

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

Respublikinis konkursas „Minijos vingiai“

III tarptautinis klasikinės muzikos konkursas „Astana classic“

Tėvelių dėmesiui!

Kanklių mokytojos ekspertės Jolantos Virginijos Klišienės mokinių koncertas

Mokytojos Jūratės Vilienės kalėdinis koncertas

Klarneto mokytojo Evaldo Laurecko mokinių Kalėdinis koncertas

Mokytojų Alvydos Beržonienės ir Irutės Diksienės mokinių Kalėdinis koncertas „Muzikinė dovana“

Mokytojos Rimos Mureikienės moksleivių klasės nuotolinis kalėdinis koncertas

Tradicinis kalėdinis koncertas „Kalėdinė girlianda“

Tautinių instrumentų metodinės grupės mokinių ir mokytojų nuotolinis koncertas „Advento tyla“

XX tarptautinis konkursas festivalis „Muzika be sienų“

Administracijos informacija

IX tarptautinis jaunųjų atlikėjų tautiniais instrumentais konkursas „MUZIKOS BURTAI 2020“

Tarptautinis fortepijono duetų konkursas 2020

1-8 klasių jaunųjų pianistų nuotolinis konkursas „Virtualūs pasažai“

Mobilioji programėlė „Korona Stop Lt“

Nuotolinio mokymo užduotys

Formalųjį švietimą papildantis ugdymas, neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas 2020 m. lapkričio 9-29 d.

II-asis respublikinis skrabalininkų konkursas „Pamario žirgeliai“

Edukacinė pamoka „Piemenėlių žaidimai“

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalių „Tarnauju Lietuvai“ įteikimo šventė

Rugsėjo koncertai

„Pynimėlio“ koncertinė programa Ukmergės regiono derliaus šventėje „Aniuolų sargų kermošius“

Koncertinė programa parodoje „Expo Aukštaitija 2020“

NVSC algoritmai – informacija mokytojams, tėvams ir įstaigų darbuotojams – COVID-19 prevencijos mokykloje tvarkos aprašas

Edukacinė programa „Piemenėlių žaidimai“

Su Rugsėjo 1-ąja!

MOKINIUS IR JŲ TĖVELIUS KVIEČIAME Į MUZIKOS MOKYKLĄ

Konkursas „Skambėk, Dzūkija 2020“

Video koncertas „Dovana tėveliui“

Prasideda registracija į vaikų vasaros stovyklą

Priimami prašymai į muzikos mokyklą 2020-2021 m. m.

Nuotolinio mokymo atgarsiai. III dalis

Daugiau naujienų
Su tarptautine Mokytojo diena!
mokyklos kalendorius, 2021-2022 m. m.
Pr
An
Tr
Kt
Pn
Še
Sk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Pr
An
Tr
Kt
Pn
Še
Sk
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
...
12
13
14
15
...
16
...
17
...
18
19
20
21
...
22
23
...
24
...
25
27
29
...
Pr
An
Tr
Kt
Pn
Še
Sk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pr
An
Tr
Kt
Pn
Še
Sk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pr
An
Tr
Kt
Pn
Še
Sk
1
3
4
5
6
10
11
13
14
15
19
24
25
28
29
Pr
An
Tr
Kt
Pn
Še
Sk
1
2
9
11
13
16
18
19
21
30
`