Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

2021-2022 MOKSLO METAI

• 2021-2022 m. m. prasideda 2021 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2022 m. rugpjūčio 31 d.

• Ugdymo procesas, įgyvendinant formalųjį švietimą papildančio muzikinio, šokio ugdymo programas, prasideda 2021 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2022 m. birželio 23 d. Mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 37 savaitės.

Ugdymo procesas vyksta pusmečiais:

• I pusmečio pradžia 2021 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2021 m. gruodžio 31 d.

• II pusmečio 1-7 klasių mokiniams pradžia 2022 m. sausio 1 d., pabaiga – 2022 m. birželio 23 d.

Baigiamųjų klasių mokiniams pradžia 2022 m. sausio 1 d., pabaiga – 2022 m. gegužės 31 d.

Mokinių atostogos:

Rudens – 2021 m. lapkričio 3 d. –lapkričio 9 d.

Žiemos (Kalėdų) – 2021 m. gruodžio 27 d. –2022 m. sausio 7 d.

Žiemos – 2022 m. vasario 14 d. –vasario 18 d.

Pavasario (Velykų) – 2022 m. balandžio 19 d.– balandžio 22 d.

• Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui, nuo 2022 m. birželio 24 d. iki rugpjūčio 31 d.

• Ankstyvojo ir parengiamojo muzikinio, ankstyvojo baleto, neformaliojo švietimo programų dalyviams, užsiėmimai vyksta mokinių Rudens, Žiemos, Pavasario atostogų metu.

• Rudens, Žiemos, Pavasario atostogų metu, formalųjį švietimą papildančio muzikinio ir šokio ugdymo programose besimokantiems mokiniams, vyksta individualios konsultacijos, repeticijos, pasiruošimai konkursams, festivaliams.