Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

2022-2023 MOKSLO METAI

• 2022-2023 m. m. prasideda 2022 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2023 m. rugpjūčio 31 d.

• Ugdymo procesas, įgyvendinant formalųjį švietimą papildančio muzikinio, šokio ugdymo programas, prasideda 2022 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2023 m. birželio 23 d. Mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 185 dienos (37 savaitės).

Ugdymo procesas vyksta pusmečiais:

• I pusmečio pradžia 2022 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2023 m. gruodžio 31 d.

• II pusmečio 1-7 klasių mokiniams pradžia 2023 m. sausio 1 d., pabaiga – 2023 m. birželio 23 d.

Baigiamųjų klasių mokiniams pradžia 2023 m. sausio 1 d., pabaiga – 2023 m. gegužės 31 d.

Mokinių atostogos:

Rudens – 2022 m. spalio 31 d. – 2022 m. lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) – 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos – 2023 m. vasario 13 d. – 2023 m. vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) – 2023 m. balandžio 11 d. – 2023 m. balandžio 14 d.

• Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui, nuo 2023 m. birželio 24 d. iki rugpjūčio 31 d.

• Ankstyvojo ir parengiamojo muzikinio, ankstyvojo baleto, neformaliojo švietimo programų dalyviams, užsiėmimai vyksta mokinių Rudens, Žiemos, Pavasario atostogų metu.

• Rudens, Žiemos, Pavasario atostogų metu, formalųjį švietimą papildančio muzikinio ir šokio ugdymo programose besimokantiems mokiniams, vyksta individualios konsultacijos, repeticijos, pasiruošimai konkursams, festivaliams.