Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

Ugdymo procesas 2023-2024 m.m.

1. 2023-2024 m. m. prasideda 2023 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2024 m. rugpjūčio 31 d.

2. Ugdymo procesas, įgyvendinant formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas ir NVŠ, NSŠ programas, prasideda 2023 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2024 m. birželio 23 d.

3. Ugdymo proceso trukmė – 185 dienos (37 savaitės).

4. Ugdymo procesas vyksta pusmečiais:

         4.1. I pusmečio pradžia 2023 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2023 m. gruodžio 31 d.;

               4.2. II pusmečio pradžia 2024 m. sausio 1 d., pabaiga – 2024 m. birželio 23 d.;

   4.3.baigiamųjų klasių mokiniams mokslo metų pabaiga 2024 m. gegužės 31 d.

5. Mokiniams skiriamos atostogos:

6. Ankstyvojo ir parengiamojo muzikinio, šokio (baletas, lietuvių liaudies, šiuolaikinis), NVŠ, NSŠ programų dalyviams užsiėmimai vyksta mokinių Rudens, Žiemos, Pavasario atostogų metu.

           7. Mokiniams atostogų metu gali būti siūlomos įvairios veiklos formos ir kryptys – vykdomos edukacinės programos, stovyklos, taip pat pasiruošimas ir dalyvavimas konkursuose, festivaliuose, koncertuose, vykdomos koncertinės – pažintinės kelionės šalyje, kurios fiksuojamos Mokyklos mėnesio veiklos planuose.

8. Pamokos trukmė:

   8.1. 1 klasių mokiniams 35 min.;

   8.2. 1 klasėje, kurioje mokosi 2-3 mokiniai vienoje pamokoje, pamokos trukmė 45 min.;

   8.3. 2-8 klasių mokiniams pamokos trukmė 45 min.