Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

2019-2020 MOKSLO METAI

• 2019-2020 m. m. prasideda 2019 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2020 m. rugpjūčio 31 d.

• Ugdymo procesas, įgyvendinant formalųjį švietimą papildančio muzikinio, šokio ugdymo programas, prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi 2019 m. birželio 23 d. Mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 37 savaitės.

Ugdymo procesas vyksta pusmečiais:

• I pusmečio pradžia 2019 m. rugsėjo 2 d., pabaiga – 2019 m. gruodžio 31 d.,

• II pusmečio pradžia 2020 m. sausio 1 d., pabaiga – 2020 m. birželio 23 d.

Mokinių atostogos:

Rudens – 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų) – 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.

Žiemos – 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.

Pavasario (Velykų) – 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.

• Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Jos trunka iki 2020 m. rugpjūčio 31 d..

• Ankstyvojo ir parengiamojo muzikinio, ankstyvojo baleto, neformaliojo švietimo programų dalyviams, užsiėmimai vyksta mokinių Rudens, Žiemos, Pavasario atostogų metu.

• Rudens, Žiemos, Pavasario atostogų metu, formalųjį švietimą papildančio muzikinio ir šokio ugdymo programose besimokantiems mokiniams, vyksta individualios konsultacijos, repeticijos, pasiruošimai konkursams, festivaliams.