Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

2022 metai iš 1,2 proc. gauta parama

Gerbiami mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai), darbuotojai, esame dėkingi Jums už teikiamą Jūsų paramą. 2022 metais mokykla gavo 1,2 proc. paramos – 1178,33 Eur.  Mokyklos tarybos  sprendimu 2022 metais buvo išleista 775,42 Eur (mokytojų kvalifikacijai, konkursų, festivalių dalyvio mokesčiui, kanceliarinėms prekėms, reprezentacinėms išlaidoms):

2022 m. 1,2 proc. paramos lėšų panaudojimas:

1. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 18,00 Eur

2. Dalyvio mokestis už konkursą, festivalį – 138,00 Eur

3. Kanceliarinės prekės (biuro popierius natų kopijavimui) – 212,80 Eur

4. Reprezentacinės išlaidos – 406,62 Eur

Viso išleista – 775,42 Eur

2021 metai iš 1,2 proc. gauta parama

Gerbiami mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai), darbuotojai, esame dėkingi Jums už teikiamą Jūsų paramą, gerinant mokymosi sąlygas besimokantiems mūsų mokyklos mokiniams bei puoselėjant mokyklos aplinką.

2021 metais mokykla gavo 1,2 proc. paramos – 1002,74 Eur.  Mokyklos tarybos  sprendimu 2021 metais buvo išleista  372,23 Eur (mokytojų kvalifikacijai, konkursų, festivalių dalyvio mokesčiui, mokinių natų kopijavimui).  

Per 2020-2021 metų laikotarpį, 1,2 proc. paramos likutį sudaro 5621,19 Eur.

2021 m. 1,2 proc. paramos lėšų panaudojimas:

1. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 245,73 eurų

2. Dalyvio mokestis už konkursą, festivalį – 75,00 eurų

3. Kopijavimo paslaugų išlaidos – 51,50 eurų

Viso išleista – 372,23 eurų

Gautos lėšos – 1002,74 eurų

Mokyklos taryba

2020 metai iš 1,2 proc. gauta parama

Gerbiami mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai), darbuotojai, esame dėkingi Jums už teikiamą Jūsų paramą, gerinant mokymosį sąlygas besimokantiems mūsų mokyklos mokiniams bei puoselėjant mokyklos aplinką. 

2020 metais mokykla gavo 1,2 proc. paramos - 1239,30 Eur.  Mokyklos tarybos  sprendimu 2020 metais buvo išleista  790,89 Eur (mokytojų kvalifikacijai, konkursų, festivalių dalyvio mokesčiui, reprezentcinėms išlaidoms,kopijavimo popieriui – mokinių natoms).  

Per 2019-2020 metų laikotarpį, 1,2 proc. paramos likutį sudaro 4990,68 Eur. 

2020 m. 1,2 proc. paramos lėšų panaudojimas

1.      Reprezentacinės išlaidos – 80,22 eurų

2.      Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 208,80 eurų

3.      Paslaugų išlaidos (įrišimas) – 9,60 eurų

4.      Komandiruočių išlaidos – 83,33 eurų

5.      Kanceliarinės prekės – 408,94 eurų

Viso išleista – 790,89 eurų

Gautas lėšos – 1239,30 eurų

Mokyklos taryba

2019 metų iš 1,2 proc. gauta parama

Gerbiami mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai), darbuotojai, esame dėkingi Jums už teikiamą Jūsų paramą, gerinant mokymosi sąlygas besimokantiems mūsų mokyklos mokiniams bei puoselėjant mokyklos aplinką.

2019 metais mokykla gavo 1,2 proc. paramos – 1392,32 Eur. Mokyklos tarybos sprendimu, visoms metodinėms grupėms 2019 metais buvo skirta po 100 Eur. Metodinėse grupėse nutarta gautas lėšas skirti mokytojams sumokėti už kvalifikacijos kursus ar seminarus, mokinių, dalyvaujančių konkursuose, stojamajam mokesčiui bei kelionės išlaidoms, vykstant į renginius.

2019 metais buvo išleista 942,19 Eur (mokytojų kvalifikacijai, konkursų, festivalių dalyvio mokesčiui, reprezentacinėms išlaidoms, gabių mokinių apdovanojimui, kopijavimo popieriui – mokinių natoms).

Imant 2018-2019 metų laikotarpius, 1,2 proc. paramos likutį sudaro 4542,27 Eur.

2019 m. 1,2 proc. paramos lėšų panaudojimas

1.      Komandiruočių išlaidos – 172,82 eurų

2.      Dalyvio mokestis – 174,00 eurų

3.      Gėlės (laidotuvėms) – 104,00 eurų

4.      Reprezentacinės išlaidos – 116,14 eurų

5.      Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 18,27 eurų

6.      Koncertiniai rūbai – 192,00 eurų

7.      Kanceliarinės prekės (popierius, rašalo kasetės) – 164,96 eurų

Viso išleista – 942,19 eurų

Gautas lėšos – 1392,32 eurų

Mokyklos taryba

Mokyklos kodas: 190426456