Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

2020 metai iš 1,2 proc. gauta parama

Gerbiami mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai), darbuotojai, esame dėkingi Jums už teikiamą Jūsų paramą, gerinant mokymosį sąlygas besimokantiems mūsų mokyklos mokiniams bei puoselėjant mokyklos aplinką. 

2020 metais mokykla gavo 1,2 proc. paramos - 1239,30 Eur.  Mokyklos tarybos  sprendimu 2020 metais buvo išleista  790,89 Eur (mokytojų kvalifikacijai, konkursų, festivalių dalyvio mokesčiui, reprezentcinėms išlaidoms,kopijavimo popieriui – mokinių natoms).  

Per 2019-2020 metų laikotarpį, 1,2 proc. paramos likutį sudaro 4990,68 Eur. 

Mokyklos taryba

2019 m. 1,2 proc. paramos lėšų panaudojimas

1.      Komandiruočių išlaidos – 172,82 eurų

2.      Dalyvio mokestis – 174,00 eurų

3.      Gėlės (laidotuvėms) – 104,00 eurų

4.      Reprezentacinės išlaidos – 116,14 eurų

5.      Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 18,27 eurų

6.      Koncertiniai rūbai – 192,00 eurų

7.      Kanceliarinės prekės (popierius, rašalo kasetės) – 164,96 eurų

Viso išleista – 942,19 eurų

Gautas lėšos – 1392,32 eurų

2020 m. 1,2 proc. paramos lėšų panaudojimas

1.      Reprezentacinės išlaidos – 80,22 eurų

2.      Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 208,80 eurų

3.      Paslaugų išlaidos (įrišimas) – 9,60 eurų

4.      Komandiruočių išlaidos – 83,33 eurų

5.      Kanceliarinės prekės – 408,94 eurų

Viso išleista – 790,89 eurų

Gautas lėšos – 1239,30 eurų


2019 metų iš 1,2 proc. gauta parama

Gerbiami mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai), darbuotojai, esame dėkingi Jums už teikiamą Jūsų paramą, gerinant mokymosi sąlygas besimokantiems mūsų mokyklos mokiniams bei puoselėjant mokyklos aplinką.

2019 metais mokykla gavo 1,2 proc. paramos – 1392,32 Eur. Mokyklos tarybos sprendimu, visoms metodinėms grupėms 2019 metais buvo skirta po 100 Eur. Metodinėse grupėse nutarta gautas lėšas skirti mokytojams sumokėti už kvalifikacijos kursus ar seminarus, mokinių, dalyvaujančių konkursuose, stojamajam mokesčiui bei kelionės išlaidoms, vykstant į renginius.

2019 metais buvo išleista 942,19 Eur (mokytojų kvalifikacijai, konkursų, festivalių dalyvio mokesčiui, reprezentacinėms išlaidoms, gabių mokinių apdovanojimui, kopijavimo popieriui – mokinių natoms).

Imant 2018-2019 metų laikotarpius, 1,2 proc. paramos likutį sudaro 4542,27 Eur.

Mokyklos taryba

Mokyklos kodas: 190426456