Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

TVARKOS IR APRAŠAI

Mokyklos vidaus kontrolės politika
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo darbo vietoje tvarka
Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio vykdymo tvarkos aprašas
Panevėžio muzikos mokyklos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo aprašas
Panevėžio muzikos mokyklos Darbo tvarkos taisyklės
Lygių galimybių ir jos vykdymo priežiūros priemonių tvarkos aprašas
Mokinių turizmo renginių (išvykų, ekskursijų, žygių ar kita) organizavimo ir mokinių lydėjimo į renginius aprašas
Mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka
Panevėžio muzikos mokyklos edienyno tvarkymo nuostatai
Muzikos instrumentų nuomos aprašas
Panevėžio muzikos mokyklos švietimo stebėsenos tvarkos aprašas
Panevėžio muzikos mokyklos švietimo stebėsenos rodikliai
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos vykdymo Panevėžio muzikos mokykloje tvarkos aprašas
Mokinių priėmimo į Panevėžio muzikos mokyklą tvarkos aprašas
Panevėžio muzikos mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas
Panevėžio muzikos mokyklos apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas
Ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (2022)
Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas
Kelionės išlaidų kompensavimo pedagogams tvarkos tvirtinimas
Panevėžio muzikos mokyklos inventorizacijos taisyklės
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas
Smurto ir priekabiavimo prevencijos taisyklės
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo tvarkos aprašas