Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

STYGINIŲ INSTRUMENTŲ ANSAMBLIS

Styginių instrumentų ansamblyje muzikuoja smuiko ir violončelės specialybių antros, trečios ir ketvirtos klasių mokiniai. Vadovaujamas smuiko mokytojos metodininkės Birutės Juodviršienės, šis kolektyvas gyvuoja nuo 1994 metų. Tai mokomasis kolektyvas, kuriame pradedama mokytis ansamblinio muzikavimo pagrindų – vienas kito girdėjimo, derinimo, bendros intonacijos ir dinamikos, sceninės kultūros. Didelį džiaugsmą ir mokymosi motyvaciją mažiesiems muzikantams teikia vieši pasirodymai koncertuose, kurių tikrai nemažai. Nuotaikingai grojantys vaikai nuolat kviečiami groti mokyklos renginiuose, iliustruoja tematines pamokas apie styginius instrumentus, atlieka Kalėdų melodijas, groja mamytėms Motinos dienos koncertuose, vyksta į respublikinius festivalius, rengiamus Kaune, Biržuose, Kėdainiuose. Ansamblis visada prisideda prie Panevėžio muzikos mokyklos bendrų projektų ir koncertų su vyresnių klasių styginių instrumentų orkestru, su tautinių instrumentų skyriaus mokiniais.