Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

VERTYBĖS, VIZIJA, MISIJA, FILOSOFOJA, VEIKLOS PRIORITETAI

VERTYBĖS
Mokinių kūrybiškumo puoselėjimas ir mokytojų profesionalumas;
• Pagarba kiekvienam bendruomenės nariui;
• Pilietiškumas ir tautiškumas;
• Bendravimas ir bendradarbiavimas;
• Tapatumas.

VIZIJA
Prasmės, kūrybiškumo ir mokymosi sėkmės siekianti mokykla, kurioje kiekvienas turi galimybę atsiskleisti ir augti.

MISIJA
Teikti kokybišką neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą bei formalųjį švietimą papildantį meninį ugdymą.
• Formuoti asmens vertybines nuostatas, tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.
• Tobulinti ugdymo programas, sudarant sąlygas kiekvienam atsiskleisti pasirinktoje meninėje veikloje.
• Formuoti atvirą kultūrinio švietimo židinį Panevėžio miesto bendruomenei.

FILOSOFIJA
Atverkim duris į muzikos ir šokio pasaulį kartu!

VEIKLOS PRIORITETAI
Duomenų analize ir įsivertinimu grindžiamas mokinių įgūdžių, gebėjimų ir poreikių vertinimas, siekiant ugdymo kokybės.
• Bendradarbiaujančios ir diskusinės aplinkos kūrimas bei (ir) materialinės bazės kūrimas.