Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymasNeformaliojo vaikų švietimo koncepcijaRekomendacijos dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimoValstybinė  švietimo2013-2022 m. strategijaGeros mokyklos koncepcijaSmurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos