Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

Panevėžio muzikos mokyklos informacija apie mokinių priėmimą 2023-2024 mokslo metams

4 – 5  metų vaikams siūlome Ankstyvojo muzikinio ir Ankstyvojo šokio (baleto, lietuvių liaudies, šiuolaikinio šokio) ugdymo programas (programos trukmė 1 metai).

6 – 7 metų vaikams siūlome Parengiamojo muzikinio ir šokio ugdymo programas (programos trukmė 1 metai).

7 – 10 metų vaikus kviečiame mokytis Formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) programose:

muzikinio ugdymo (programos trukmė 8 metai) fortepijono, smuiko, violončelės, dainavimo (chorinio, solinio), fleitos, klarneto, saksofono, trimito, trombono, valtornos, mušamųjų instrumentų, klasikinės ir bosinės gitaros, birbynės, kanklių, skrabalų, lumzdelio, sintezatoriaus, akordeono;

šokio ugdymo (programos trukmė 7 metai) – lietuvių liaudies šokio, baleto, šiuolaikinio šokio.

Vaikams nuo 7 metų siūlome Meninės saviraiškos programas – tautinių instrumentų, trimito, saksofono, pučiamųjų instrumentų, akordeonininkų ir gitaristų studijas (programos trukmė 1 metai).

Baigusiems Muzikos mokyklą siūlome mokytis: Kryptingo muzikinio ugdymo meno kolektyvuose (styginių instrumentų orkestre, tautinių instrumentų orkestre, kanklininkų ansamblyje „Ašarėlė“, jaunučių ir jaunių choruose, popchore, pučiamųjų instrumentų orkestre, akordeonininkų ansamblyje, saksofonininkų, gitaristų, trimito studijose, džiazo ir populiariosios muzikos ansamblyje), Kryptingo muzikinio, Muzikos mėgėjų programose (programų trukmė 1 metai).

Visiems nuo 18 metų siūlome mokytis Suaugusiųjų muzikinio ugdymo programoje – smuiko, violončelės, fortepijono, dainavimo (chorinio, solinio), akordeono, armonikos, sintezatoriaus, kanklių, birbynės, kontraboso, bosinės gitaros, klasikinės gitaros, saksofono, klarneto, fleitos, trimito, valtornos, trombono, mušamųjų instrumentų.

Norintys mokytis turi pateikti:

1. prašymą;

2. 1 nuotrauką (3x4 cm dydžio);

3. asmens tapatybės dokumento kopiją;

4. norintys mokytis Kryptingo muzikinio ugdymo meno kolektyvuose ir Kryptingo muzikinio ugdymo programose, pateikia Muzikos mokyklos baigimo pažymėjimo kopiją.

Dokumentai priimami nuo 2023 m. gegužės 2 d. iki gegužės 26 d., darbo dienomis nuo 10.00 iki 17.30 val. (pietų pertrauka nuo 13.00 iki 13.45 val.) mokyklos raštinėje, Vilniaus g. 2, Panevėžys arba siųsti el. paštu mokykla@panmm.lt.

Meninių gebėjimų patikra vyks 2023 m. gegužės 29-30 d. nuo 15.00-18.00 val. Meninių gebėjimų patikrų laikas ir vieta bus skelbiama mokyklos informaciniame stende ir internetinėje svetainėje www.panmm.lt.

Kilus klausimams, skambinkite darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. tel. 865771849, 861856575, 862051530.

Užpildytą prašymą dėl priėmimo į mokyklą ir sutartį siųskite adresu mokykla@panmm.lt

Atsisiųsti prašymo formą >>>
Mokymosi sutartys >>>