Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas

Tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausa apie mokyklos veiklos kokybę 2020-2021 m. m.Mokinių apklausa apie mokyklos veiklos kokybę 2020-2021 m. m.Mokytojų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę 2020-2021 m. m.Mokyklos stiprieji ir tobulintini veiklos kokybės aspektai 2020-2021 m. m.Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikaNeformaliojo vaikų švietimo teikėjo kokybės vertinimo išvadaMokyklos veiklos tobulinimo planasNeformaliojo vaukų švietimo kokybės rodiklių įsivertinimo ir išorinio vertinimo rezultataiMokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2021-2022 m. m.Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados 2021-2022 m. m.