Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas

Tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausa apie mokyklos veiklos kokybę 2020-2021 m. m.Mokinių apklausa apie mokyklos veiklos kokybę 2020-2021 m. m.Mokytojų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę 2020-2021 m. m.Mokyklos stiprieji ir tobulintini veiklos kokybės aspektai 2020-2021 m. m.Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodika