Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

SUAUGUSIŲJŲ MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMA

Programa skirta asmenims nuo 18 metų amžiaus.

Ugdymo programa, jos apimtys (savaitinių pamokų kiekis) sudaroma individualiai, atsižvelgiant į programos dalyvio pageidavimus. Besimokantieji gali rinktis atlikėjo raišką ar muzikavimą meno kolektyve (choras, orkestras, ansamblis ir kt.).

Programoje sudaromos galimybės individualiai susipažinti su instrumento (dainavimo) technika, meninėmis išraiškos priemonėmis, kūriniais, plėtojami ansamblinio muzikavimo, sceninės kultūros, interpretacijos, meninės saviraiškos įgūdžiai.

Muzikavimui skiriama viena individuali pamoka.

Muzikavimui meno kolektyve viena grupinė pamoka.