Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

PARENGIAMOJI MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMA

Programa skirta 6-7 metų vaikams susipažinti su pasirinktu muzikos instrumentu.

Programos turinį sudaro muzikinę raišką užtikrinantys dalykai – grojimas pasirinktu muzikos instrumentų ir muzikos rašto pažinimas.

Programai įgyvendinti skiriamos 2 pamokos per savaitę: 1 muzikinės kultūros pažinimo pamoka (grupinė pamoka) ir 1 muzikos instrumento (fortepijono, kanklių, gitaros, išilginės fleitos, sintezatoriaus ir kt.) pažinimo pamoka.

Mokymo būdas – individualios ir grupinės pamokos: grojimas pasirinktu muzikos instrumentu – pamokoje 2-3 mokiniai.

Mokymosi apimtis (pamokų skaičius per savaitę):
Dalykai
Val. skaičius
Muzikos instrumentas
1
Muzikinio rašto pažinimas
1
Pamokų skaičius
2