Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTIS PRADINIS MUZIKINIS UGDYMAS

Programos trukmė – 4 metai.

Programos tikslas – suteikti mokiniui pradines muzikos žinias, muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius ir bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų.

Programos uždaviniai:

1. plėtoti mokinių meninius ir kūrybinius gebėjimus;

2. sudaryti mokiniams galimybę rinktis savo poreikius, gebėjimus atitinkančias muzikinio ugdymo formas;

3. formuoti muzikos atlikimo įgūdžius ir gebėjimą naudotis muzikos kalbos priemonėmis;

4. tenkinti pažinimo ir individualios muzikinės raiškos poreikius, ugdyti muzikalumą.

Programos branduolį sudaro šie dalykai:

1. muzikavimas;

2. solfedžio;

3. ansamblis arba antrasis muzikos instrumentas arba choras, kuriuos siūlo mokykla, atsižvelgdama į muzikavimo dalyko turinį.

Mokiniui privalomi yra trys branduolio dalykai. Pasirenkamuosius dalykus siūlo mokykla.

Programą baigusiems mokiniams rekomenduojama muzikinį ugdymą tęsti, renkantis pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą, kitą muzikinio neformaliojo vaikų švietimo programą; profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulį.

Valandų skaičius per savaitę:

Fortepijono specialybės mokymosi apimtis:
Dalykai/klasė
1 klasė
2 klasė
3 klasė
4 klasė
Muzikavimas
1
2
2
2
Solfedžio
2
2
2
2
Choras
1
1
1
1
Kolektyvinis muzikavimas (choras)
-
1
1
1
Pamokų skaičius
4
6
6
6
Smuiko, violončelės specialybių mokymosi apimtys:
Dalykai/klasė
1 klasė
2 klasė
3 klasė
4 klasė
Muzikavimas
1
2
2
2
Solfedžio
2
2
2
2
Choras
1
-
-
-
Antrasis muzikos instrumentas (fortepijonas)
-
1
1
1
Meno kolektyvas (styginių instrumentų ansamblis)
-
1
1
1
Pamokų skaičius
4
6
6
6
Klasikinės gitaros specialybės mokymosi apimtis:
Dalykai/klasė
1 klasė
2 klasė
3 klasė
4 klasė
Muzikavimas
1
2
2
2
Solfedžio
2
2
2
2
Choras
1
-
-
-
Antrasis muzikos instrumentas (fortepijonas)
-
1
1
1
Meno kolektyvas (jaunučių choras)
-
1
1
1
Pamokų skaičius
4
6
6
6
Chorinio dainavimo specialybės mokymosi apimtis:
Dalykai/klasė
1 klasė
2 klasė
3 klasė
4 klasė
Muzikavimas
1
2
2
2
Solfedžio
2
2
2
2
Bendrasis fortepijonas
-
1
1
1
Meno kolektyvas (jaunučių choras, popchoras)
1
1
1
1
Pamokų skaičius
4
6
6
6
Tautinių instrumentų (birbynės, kanklių, skrabalų, lumzdelio) specialybių mokymosi apimtys:
Dalykai/klasė
1 klasė
2 klasė
3 klasė
4 klasė
Muzikavimas
1
2
2
2
Solfedžio
2
2
2
2
Choras
1
-
-
-
Antrasis muzikos instrumentas (fortepijonas)
-
1
1
1
Meno kolektyvas (liaudies instrumentų orkestras, kanklininkių ansamblis „Ašarėlė“)
-
1
1
1
Pamokų skaičius
4
6
6
6
Pučiamųjų instrumentų (saksofono, klarneto, fleitos, varinių pučiamųjų instrumentų) ir mušamųjų instrumentų specialybių mokymosi apimtys:
Dalykai/klasė
1 klasė
2 klasė
3 klasė
4 klasė
Muzikavimas
1
2
2
2
Solfedžio
2
2
2
2
Choras
1
-
-
-
Antrasis muzikos instrumentas (fortepijonas, sintezatorius)
-
1
1
1
Meno kolektyvas (jaunučių pučiamųjų instrumentų orkestras, saksofonininkų ansamblis, mušamųjų instrumentų ansamblis)
-
1
1
1
Pamokų skaičius
4
6
6
6
Akordeono ir sintezatoriaus specialybių mokymosi apimtys:
Dalykai/klasė
1 klasė
2 klasė
3 klasė
4 klasė
Muzikavimas
1
2
2
2
Solfedžio
2
2
2
2
Choras
1
-
-
-
Antrasis muzikos instrumentas (fortepijonas)
-
1
1
1
Meno kolektyvas (jaunučių choras, akordeonininkų ansamblis)
-
1
1
1
Pamokų skaičius
4
6
6
6