Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

PROJEKTINĖ VEIKLA 2022 metais

2022 metais užtikrintas mokyklos organizuojamų renginių, projektų tęstinumas ir naujų atsiradimas:

• Sėkmingai įgyvendintas ES projektas „Neformalaus vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Lėšos panaudotos tinkamai. Parengtos 2 NVŠ programos – „Mažais žingsneliais link muzikavimo meno kolektyve“ ir „Muzikavimas meno kolektyve“, šiose veiklose dalyvavo per 80 mokinių.

• Sėkmingai įgyvendinti projektai, gavę Panevėžio miesto savivaldybės Vaikų ir jaunimo meno projektų finansavimą:

• Projektas „Spindėk Ašarėle“ įgyvendintas sėkmingai. Visi projekte numatyti renginiai – įvykdyti. Projekto dalyviai dalyvavo dviejuose tarptautiniuose ir 15 respublikiniuose renginiuose. Šiuose renginiuose laimėta: GRAND PRIX – du diplomai, pirmos vietos diplomų – 12, trečios vietos – 4 diplomai, vienas laureato diplomas, trys nominacijos. GRAND PRIX diplomai laimėti V-ame respublikiniame lengvosios muzikos festivalyje – konkurse „Pavasario ritmu – 2022“, VIII-ajame respublikiniame styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkurse – festivalyje „Stygų šėlsmas“, kuriame laimėta papildoma nominacija už muzikalumą. II-ajame tarptautinių atlikėjų konkurse „Laudate Pueri“ laimėta po vieną I ir III vietos diplomus, taip pat nominacija už muzikalumą ir sceninę kultūrą. IX-ajame respublikiniame vaikų ir jaunimo konkurse „Tirlytis“ laimėta du pirmos ir du trečių vietų diplomai. Respublikiniame konkurse – festivalyje „Kanklių giesmė – 2022“ laimėta trys pirmos vietos diplomai. Instrumentinės muzikos festivalyje „Melodija iš...“ laimėta nominacija už geriausiai atliktą melodiją iš kino filmo. Puikiai pasirodyta 17 koncertinių programų. Visos koncertinės ir konkursinės programos paruoštos ir atliktos kaip numatyta projekte. Visose konkursinėse programose lydėjo sėkmė.

• Projektas „Kitoks akordeonas“ – suorganizuotos 7 edukacinės programos Panevėžio miesto ir rajono mokiniams, kuriuose dalyvavo per 210 žiūrovų. Ji buvo pristatyta VŠĮ „Linksmosios strazdanėlės“ vaikams, Panevėžio pradinės mokyklos (2 klasėms), Panevėžio „Vilties (2 klasėms), Panevėžio rajono Velžio lopšelio darželio ir Panevėžio lopšelio darželio „Dobilas“ auklėtiniams. Projekto dalyviai buvo apdovanoti sertifikatais. Įsigytas akordeonas už 400 eur.

• Projektas „Muzikinė paletė“ – tai koncertų ciklas, kuriame dalyvavo Panevėžio muzikos mokyklos, Lietuvos muzikos mokyklų auklėtiniai ir jų mokytojai bei profesionalūs muzikos atlikėjai. Projektas organizuotas trečius metus. Šiais metais į projektinę veiklą įsitraukė naujos mokyklos partnerės – tai Anykščių ir Molėtų muzikos mokyklos. Projekto vykdymo metu surengti 6 koncertai, iš kurių 4 Panevėžio muzikos mokyklos mokinių ir mokytojų, 2 koncertai su mokyklomis partnerėmis ir 1 profesionalių atlikėjų koncertas. Dalyvavo per 350 žiūrovų.

• Projekto „IX respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas „Tirlytis“ tikslai ir uždaviniai pasiekti ir įgyvendinti. Konkurse dalyvavo 240 dalyvių iš Lietuvos muzikos ir meno mokyklų. Už puikų mokinių pasirodymą įteikti 2 pagrindiniai prizai, diplomai, padėkos, padovanoti suvenyrai (blonknotėliai, rašikliai).

• Projektas „Ir aš galiu“, kurio tikslas – Tarptautinę vaikų gynimo dieną, visiems vaikams, norintiems bet nedrįstantiems groti scenoje, sudaryti galimybę saugioje aplinkoje viešai išreikšti save. Padėti vaikui ištrūkti iš savo patogaus, įprasto pasaulio, kad galėtų peržengti ribą tarp „aš negaliu“ ir „aš galiu“. Šį projektą įgyvendino per 50 dalyvių, klausytojų – 100. Mokiniai buvo apdovanoti padėkomis ir atminimo dovanėlėmis.

• Projektas „Tarptautinis jaunųjų atlikėjų – pianistų konkursas „Muzikinis pavasaris“. Konkurse dalyvavo 69 jaunieji atlikėjai iš Lietuvos, Latvijos, Ukrainos, Didžiosios Britanijos. Išrinkti geriausi konkurso dalyviai, įteikti apdovanojimai – diplomai, padėkos, suvenyrai. Pravestas praktinis seminaras mokytojams. Konkurse skambėjo Lietuvos, Latvijos, Ukrainos, Didžiosios Britanijos kompozitorių kūrinai (konkurse buvo privaloma atlikti savo šalies kūrinį).

• 2022-02-17 d. suorganizuota respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Šiuolaikinių ir tradicijų mokymo būdų bei metodų dermė“. Įgyvendintas konferencijos tikslas, pagilintos mokytojų dalykinės kompetencijos. Konferencijoje dalyvavo 77 dalyviai iš Lietuvos.

Sėkmingai suorganizuoti ir įgyvendinti respublikiniai festivaliai mokykloje:

• festivalis „Muzikos garsai“, kuriame dalyvavo 54 dalyviai, grojantys antruoju muzikos instrumentu (fortepijonu);

• festivalis „Muzikuokime drauge“. Festivalyje dalyvavo per 100 dalyvių;

• festivalis „Elektroninių garsų mozaika“, dalyvavo 48 dalyviai.

• Projektas, skirtas Žemės dienai paminėti. Sėkmingai įvykdytas projektas, veiksmingas bendradarbiavimas su Panevėžio gamtos mokykla, puoselėjamos mokyklos tradicijos. Dalyvavo per 150 dalyvių.

• Respublikinis projektas „Atsigręžk“. Suorganizuoti 3 koncertai Panevėžio Šv. Juozapo senelių globos namų gyventojams, Panevėžio specialiosios mokyklos – daugiafunkcinio centro mokiniams, Panevėžio darželyje „Dobilas“ Dalyvavo per 100 dalyvių.

2022 gegužės 13 d. įvyko Tarptautinis jaunųjų atlikėjų – pianistų konkursas „Muzikinis pavasaris“.

Konkurso perklausos vyko Panevėžio dailės galerijoje, kurioje visada maloniai priimami jaunieji muzikantai.Dalyvauti konkurse galima buvo dvejopai: ir tiesiogiai, ir nuotoliniu būdu. Todėl dalyvių gausa ir šalių įvairovė buvo plati: Lietuva, Latvija, Ukraina, Didžioji Britanija.

Komisija, kurios pirmininkė buvo Mikalojaus Čiurlionio menų mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė Inga Vyšniauskaitė, Panevėžio Muzikinio teatro direktorė Kotryna Nekrošiūtė, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos, Panevėžio muzikos mokyklos fortepijono mokytojos ekspertės Jūratė Vilienė, Jolanta Sriubiškytė, išklausė 69 jaunuosius pianistus.

Dalyviams buvo įteikti I, II, III vietų laureatų, dalyvių diplomai, įteiktos nominacijos už geriausią savo šalies kūrinio atlikimą, atminimo dovanos.

Panevėžio muzikos mokyklą atstovavo mokytojų Gražinos Beleckienė ir Dalios Matulienės mokiniai : Viltė Janušonytė 2 kl. (I vieta, nominacija už geriausią savo šalies kūrinio atlikimą), Matas Jankevičius 3 kl. ( III vieta), Mila Andrejeva 7 kl. (III vieta), Roberta Kalkytė 7 kl. ( diplomantė).

Džiaugiamės ir dėkojame, kad konkursą parėmė Panevėžio miesto savivaldybė.

Nuaidėjo IX respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas „Tirlytis“

Balandžio 30 d. mūsų mokykloje iš pat ryto šurmuliavo gausus jaunųjų kanklininkų, birbynininkų, lamzdelininkų, skrabalininkų būrys. Net 181 jaunasis atlikjėjas ir 43 jų mokytojai iš Akmenės, Garliavos, Kamajų, Kauno, Kelmės, Kėdainių, Klaipėdos, Molėtų, Panevėžio, Pasvalio, Plungės, Rokiškio, Šiaulių ir Šilutės muzikavo solistų, duetų-kvartetų ir ansamblių grupėse, kurios buvo suskirstytos į pogrupius pagal dalyvių amžių. Konkurso tikslas – plėtoti vaikų ir jaunimo  koncertinę veiklą, įvertinti moksleivių pasiruošimo lygį, suburti mokytojus pasidalinti muzikiniais ir pedagoginiais laimėjimais, pasibičiuliauti.

Žiuri: prof. Vytautas Tetenskas – LMTA Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros profesorius, LR nusipelnęs artistas, Klaipėdos kultūros magistras, birbynininkas atlikėjas;  doc. Aistė Bružaitė – LMTA Liaudies instrumentų katedros vedėja, docentė, meno daktarė, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytoja ekspertė, liaudies instrumentų metodinės grupės pirmininkė, kanklininkė atlikėja; LMTA Liaudies instrumentų katedros docentė Aušrelė Juškevičienė; doc. Algytė Merkelienė – LMTA Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė, tautinės muzikos asociacijos „Trimitatis“ prezidentė; doc. Egidijus Ališauskas – LMTA Liaudies instrumentų katedros docentas ir Liaudies instrumentų orkestro vadovas, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytojas, birbynininkas atlikėjas; Snieguolė Alijošaitienė – Panevėžio muzikos mokyklos kanklių klasės mokytoja metodininkė, Tautinių instrumentų metodinės grupės pirmininkė.

Kompetentinga komisija vertino jaunuosius atlikėjus labai atsakingai ir liko patenkinta solistų ir ansamblių dalyvių kūrinių atlikimo technika, muzikalumu, repertuaro sudėtingumo pasirinkimu, ansambliškumu, sceninė kultūra. Kad dalyvių pasirodymai buvo aukštame lygyje liudija ir tai, jog vietoje dviejų paruoštų Grand Prix apdovanojimu, prireikė net keturių! Organizatoriai džiaugiasi, kad visiems nenumatytiems atvejams buvo pasiruošę.

Šiltą bendravimą sustiprino „Tirlyčio“ saldžios vaišės, malonūs pokalbiai prie arbatos puodelio. Dar ir dabar organizatoriai sulaukia ypatingai šiltų dalyvių padėkų ir atsiliepimų.

Dėkojame Panevėžio miesto savivaldybei, kuri dalinai finansavo šį projektą ir didžiuojamės mūsų mokyklos mokinių laimėjimais.

GRAND  PRIX – Marija Briedytė, kanklės, mokytoja Snieguolė Alijošaitienė

I laipsnio laureatų diplomai:

Adelė Šalučkaitė – kanklės, 2 kl., mokytoja Snieguolė Alijošaitienė

Elvinas Dabulskis – lamzdelis 3 kl., mokytoja Alvyda Beržonienė

Luknė Morkūnaitė – lamzdelis 6 kl., mokytoja Alvyda Beržonienė

Dovydas Skuja – birbynė kr.ugdymas, mokytoja Alvyda Beržonienė

Gabrielius Budreika – skrabalai mėgėjų progr., mokytojas Vidas Klišys

Kanklininkių ansamblis „Ašarėlė“ III-oji grupė, mokytoja Rima Mureikienė

Kanklininkių ansamblis „Ašarėlė“ IV-oji grupė, mokytoja Rima Mureikienė

II laipsnio laureatų diplomai:

Tėja Biraitė – kanklės NVŠ progr., mokytoja Rima Mureikienė

Rasa Benaitytė – lumzdelis 6 kl., mokytoja Alvyda Beržonienė

Dovydas Šimas – birbynė 5 kl., mokytoja Alvyda Beržonienė

Lamzdelininkių duetas 6 kl., mokytoja Alvyda Beržonienė

Kanklininkių ansamblis I gr., mokytoja  Snieguolė Alijošaitienė

Kanklininkių ansamblis II gr., mokytoja  Snieguolė Alijošaitienė

Tautinių instrumentų ansamblis, mokytojai: Jolanta Virginija Klišienė ir Vidas Klišys

III laipsnio laureatų diplomai:

Kanklininkių ansamblis „Ašarėlė“ I-oji grupė, mokytoja Rima Mureikienė

Kanklininkių ansamblis „Ašarėlė“ II-oji grupė, mokytoja Rima Mureikienė