Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

PROJEKTINĖ VEIKLA 2020m.

Mokykla dalyvauja 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonėje „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomame projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. NVŠ programas vykdo ir sėkmingai įgyvendina: Smuikininkų ansamblis (B. Juodviršienė), Stygininkų ansamblis (V. Luomanienė), Kanklininkių ansamblis (R. Mureikienė), Tautinių instrumentų ansamblis (J. V. Klišienė).

Parengti ir gavę Panevėžio miesto savivaldybės finansavimą bei įgyvendinti projektai: „Piemenėlių žaidimai“, „Skambėkite kanklės“, „Stebuklingas muzikos pasaulis“, „Muzikinė paletė“, „Kitoks akordeonas“. Pasirašyti partnerystės sutarties projektai „Muzika – vietai, vieta – muzikai“ su VŠĮ „Aukštaitijos festivaliai“ ir „Intensyvusis sveikatinimas – tiltas į adaptaciją“ su Panevėžio švietimo centru, kurie finansuojami pagal EEE finansinio mechanizmo programas. Mokykloje buvo suorganizuotos stovyklos: vasaros stovykla Panevėžio miesto vaikams „Stebuklingas muzikos pasaulis“ (projekto vadove direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Kriščiūnienė) ir fleitos vasaros akademija „Troškūnai 2020“ (projekto vadovas fleitos mokytojas J. Mačys), kurios yra tęstinės ir labai reikalingos bei mėgiamos mokinių.

Mokykloje startavo nauji projektai, kurie pasiteisino ir planuojami tęsti: „Mokomės vieni iš kitų“ (R. Stankuvienė), kolegialus mokymasis „Kolega kolegai“ (D. Kriščiūnienė), koncertinė praktika – pamoka ,,Mokomės vieni iš kitų“ (R. Stankuvienė, D. Kriščiūnienė), bendradarbiavimo projektas „Čia aš užaugau“ su l/d „Rugelis“ (R. Mureikienė), bendradarbiavimo projektas „Muzikos garsai“ su specialiojo ugdymo centru (J. Žemaitienė), respublikinis projektas „Malda Pasauliui“, kurį organizavo Jungtinis Lietuvos centras ir vaikų choras „Ugnelė“ (I. Gustienė).

Sėkmingai mokykloje tęsiami projektai: „Pirmoji pažintis su muzikos instrumentais“ (R. Jurkienė), „Atsigręžk“ (S. Alijošaitienė, D. Kriščiūnienė), solfedžio konkursas „Rašau diktantą“ (A. Bružienė, D. Pokvytienė), kompozitorių metinių metų paminėjimas „Atmink“ (R. Stankuvienė, R. Jurkienė), plakatų paroda „Muzikos kalba“, bendradarbiavimo projektas „Žemei reikia draugų“ su Gamtos mokykla (V. Kudūkienė).