Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

PROJEKTINĖ VEIKLA 2019m.

2019 m. mokykla įgyvendino trumpalaikius ir ilgalaikius projektus. Iš jų, vykdė 3 Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamus projektus:

• Vaikų ir jaunimo meno projektas „Ašarėle, spindėk ir džiaukis“. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas jaunimo tautinės meninės saviraiškos plėtotei, kūrybingumo ugdymui ir sklaidai Panevėžio miesto bendruomenėje kultūros ir meno srityje. Projekte dalyvavo apie 300 mokinių, surengta 12 koncertų. Projekto vadovė mokytoja Rima Mureikienė;

• Vaikų ir jaunimo meno projektas „Piemenėlių žaidimai“. Projekto tikslas – ugdyti Panevėžio miesto l/d ugdytinių pilietiškumą, tautiškumą ir socialines, kultūrines bei pažinimo kompetencijas, formuoti tautinę ir kultūrinę savimonę. Projekte dalyvavo apie 400 vaikų, pravestos 8 edukacinės programos Panevėžio miesto ir rajono vaikų l/d auklėtiniams. Projekto vadovai mokytojai Jolanta Virginija ir Vidas Klišiai;

• Vaikų Vasaros poilsio projektas „Stebuklingas muzikos pasaulis“. Projekto tikslas – plėtoti vaikų socializaciją, skatinant kūrybinę veiklą, lavinant mąstymą, saviraišką, konstruktyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Projekte dalyvavo 100 Panevėžio miesto vaikų, iš jų 20 vaikų iš socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų. Kūrybinė stovykla vyko tris darbo savaites. Projekto vadovė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Kriščiūnienė.

Mokyklos projektai:

• projektas, skirtas Žemės dienai, kuriame koncertinę programą „Žemei reikia Draugų“ rengė Panevėžio muzikos mokyklos ir Gamtos mokyklos auklėtiniai. Projekto tikslas – atkreipti dėmesį į aplinką, kurioje gyvename, klimato atšilimo bei taršos problemas, skatinti kiekvieną gyventoją prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo (mokyt. Violeta Kudūkienė);

• tęstinis edukacinis projektas „Muzikos taku“ lopšeliuose – darželiuose, mokyklose;

• projektas – festivalis „Muzikuokime drauge“. Projekto festivalio tikslas – propaguoti ir skatinti mokinių muzikavimą įvairios sudėties ansambliuose. 2019 metais suorganizuotas XV festivalis (mokyt. Eugenija Mėlynavičienė);

• muzikos teorijos ir chorinio dainavimo bei fortepijono metodinių grupių projektas „Sveika ir sudie, mokykla“;

• projektas „Koncertinė praktika – pamoka“ (mokyt. Rimutė Stankuvienė);

Mokykla dalyvauja ilgalaikiuose projektuose:

• respublikinis projektas „Atsigręžk“ (mokyt. Snieguolė Alijošaitienė);

• respublikinis projektas „Ritmuojame ir kuriame kartu“ (mokyt. Vaiva Šateikaitė, Giedrė Jatautytė).