Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

PROJEKTINĖ VEIKLA 2018m.

Vystydama muzikinį ir meninį ugdymą, populiarindama vaikų ir suaugusiųjų meninę raišką, sudarydama sąlygas profesionalaus meno sklaidai, 2018-2019 mokslo metais mokykla įgyvendino trumpalaikius ir ilgalaikius projektus. Iš jų, vykdė 5 finansuojamus projektus:

projektas koncertų ciklas „Sveika, muzika“ (vad. R. Stasevičienė, dalinis Lietuvos kultūros tarybos ir Panevėžio miesto savivaldybės finansavimas). Projekto tikslas – ugdyti muzikos klausytoją, kuris gebėtų klausytis, vertinti, analizuoti ir atsirinkti estetiškai įvairius muzikos žanrus. Sėkmingai įgyvendintos visos suplanuotos veiklos, koncertai Panevėžio miesto bendruomenei. Surengti 28 koncertai – 2 koncertai iš koncertų ciklo „Draugystės tiltai“, 1 autorinis vakaras, 6 profesionalių atlikėjų, 19 muzikos mokyklos mokytojų ir mokinių pasirodymai. Dalyvavo per 500 atlikėjų, apsilankė per 1000 dalyvių.

Vaikų ir jaunimo meno kolektyvo veiklos projektas „Ašarėle, spindėk ir džiaukis“ (vad. R. Mureikienė, Panevėžio miesto savivaldybės finansavimas). Projekto tikslas – sudaryti sąlygas jaunimo tautinės meninės saviraiškos plėtotei, kūrybingumo ugdymui ir sklaidai Panevėžio miesto bendruomenėje kultūros ir meno srityje. Puoselėti šalies kultūrines, menines bei dvasines vertybes, pasiektas ir įgyvendintas. Projekte dalyvavo per 30 mokinių, surengta 16 koncertų.

Vaikų ir jaunimo meno projektas „VIII respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas – festivalis „Tirlytis“ (vad. A. Beržonienė, Panevėžio miesto savivaldybės finansavimas). Projekto tikslas – vykdyti kultūrinį – švietėjišką Lietuvos ugdymo įstaigų bendradarbiavimą, formuoti jauno žmogaus buvimo tautos atstovu vertybes, skatinti jo paties dalyvavimą tautinės kultūros puoselėjime. Projekto tikslas pasiektas ir įvykdytas. Pravesti 3 edukaciniai užsiėmimai konkurso dalyviams „Muilo gamybos tradicijos“. Konkurso metu suorganizuotos rytinės ir popietinės konkurso dalyvių perklausos.

Vaikų ir jaunimo meno projektas „Edukacinė programa „Piemenėlių žaidimai“ (vad. J. V. ir V. Klišiai, Panevėžio miesto savivaldybės finansavimas). Projekto tikslas – ugdyti Panevėžio miesto l/d ugdytinių pilietiškumą, tautiškumą ir socialines, kultūrines bei pažinimo kompetencijas, formuoti tautinę ir kultūrinę savimonę. Projekte dalyvavo per 400 vaikų, pravestos 7 edukacinės programos Panevėžio miesto ir rajono vaikų l/d auklėtiniams.

Vaikų socializacijos programos vasaros vaikų užimtumo stovykla „Stebuklingas muzikos pasaulis 2019“ (vad. D. Kriščiūnienė,  Panevėžio miesto savivaldybės finansavimas). Projekto tikslas – plėtoti vaikų socializaciją, skatinant kūrybinę veiklą, lavinant mąstymą, saviraišką, konstruktyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Projekte dalyvavo per 100 Panevėžio miesto vaikų, iš jų 20 vaikų iš socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų. Kūrybinė stovykla vyko tris darbo savaites.  

MOKYKLOS PROJEKTAI:

• projektas, skirtas Žemės dienai, kuriame koncertinę programą „Žemei reikia Draugų“ rengė Panevėžio muzikos mokyklos ir Gamtos mokyklos auklėtiniai;

• tęstinis edukacinis projektas „Pažinkime savo instrumentą“ lopšeliuose – darželiuose, mokyklose;

• tęstinis edukacinis projektas „Muzikos taku“ lopšeliuose – darželiuose, mokyklose;

• tęstinis edukacinis projektas „Muzikos garsai“ lopšeliuose – darželiuose, mokyklose;

• tęstinis projektas – festivalis „Muzikuokime drauge“;

• tęstinis projektas – festivalis „Juozo Naujalio kūrybos vakaras“;

• tęstinis projektas – koncertas „Mažieji profesionalai“;

• tęstinis projektas „Sveika ir sudie, mokykla“;

• respublikinis jaunųjų atlikėjų – pianistų konkursas – festivalis „Muzikinis pavasaris“;

• I respublikinis muzikos ir meno mokyklų festivalis „Elektroninių garsų mozaika“;

• I tarptautinis jaunųjų pianistų festivalis.

Surengta I – oji diskusija prie apvalaus stalo „Gabių mokinių ugdymas“ su Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokyklų vadovais.