Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

Mokinių koncertinė veikla, mokyklos projektinė veikla, vykdytos edukacinės programos

Panevėžio muzikos mokyklos mokiniai (FŠPU muzikinio ugdymo programos 462 mokiniai (100 proc.) N=462, šokio ugdymo – 122 mokiniai (100 proc.) N=122) ir meno kolektyvai yra aktyvūs savo koncertine, edukacine ir projektine veikla mieste (9 ikimokyklinio ugdymo įstaigose, 7 bendrojo ugdymo mokyklose, 4 specializuotose mokymo įstaigose, 6 kultūros įstaigose ir kt.), šalyje ir už jos ribų. 2022-2023 m. m. mokiniai ir mokytojai dalyvavo 158 renginiuose (koncertuose, edukacinėse programose ir kt.). Koncertams mokinius ruošė 68 mokytojai (91,89 proc.) N=74.

Iš viso mokykloje ir už jos ribų suorganizuota:

Mokyklos meno kolektyvai: kanklininkių ansamblis „Ašarėlė“, dainų ir šokių ansamblis „Pynimėlis“, tautinių instrumentų orkestras, popchoras, jungtinis jaunučių ir jaunių choras, styginių instrumentų ansamblis ir styginių instrumentų orkestras, styginių kvartetas, pučiamųjų instrumentų orkestras, saksofonistų, gitaristų, trimitininkų studijos yra aktyvūs ne tik mokyklos, miesto, bet ir respublikiniuose renginiuose.

Pravesti tradiciniai mokyklos koncertai: „Kalėdinė girlianda“, „Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio mokinių koncertas“, „Pažymėjimų teikimo šventė“, „Tau mano mamyte“, „Pavasariniai žiedai“, „Tarptautinė muzikos diena“, „Advento vakarą...“, „Kalėdų belaukiant“, Vasario 16 d. paminėti „Mes mylim Lietuvą“, Lietuvos nepriklausomybės dieną paminėti, Kalėdiniai koncertai tėveliams, mokinių ir jų mokytojų koncertai. Aktyviai mokiniai ir jų mokytojai koncertavo įvairiose miesto erdvėse, šventėse ir renginiuose: Panevėžio miesto neįgaliųjų draugijos ataskaitinė konferencija (Panevėžio muzikinis teatras), Panevėžio miesto bendruomeninių „Šeimos namų“ atidarymo šventė (Kultūros centras, Panevėžio bendruomenių rūmai), koncertai, skirti Panevėžio miesto gimtadieniui paminėti, šventinis renginys, skirtas tarp tautinei Mokytojo dienai paminėti (Panevėžio Juozo Miltinio teatras), koncertas Panevėžio Rotary klubo renginyje (Panevėžio dailės galerija), šventinis vakaras buvusiems Ekrano gamyklos darbuotojams (Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai), koncertas, skirtas tarptautinei Džiazo dienai paminėti (Panevėžio teatras „Menas“), italų fotografės Michelos Petrocchi parodos atidarymas „Istorijos apie žemę ir vandenį“ (Panevėžio fotografijos galerija), Lietuvos dalininkų sąjungos parodos atidarymas „Prieškvadrienalė“ (Panevėžio dailės galerija), koncertinė programa Panevėžio miesto bendruomenei „Kalėdiniai varpeliai“ (Kultūros centras, Panevėžio bendruomenių rūmai), džiazo festivalio koncertas Panevėžio prekybos centre Ryo, mokinių koncertai Panevėžio teatre „Menas“, šventinė popietė Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykloje, koncertas, skirtas tarptautinei Muzikos dienai paminėti (Panevėžio specialioji mokykla – daugiafunkcinis centras), koncertas, skirtas profesorės V. Kamuntavičienės knygos „Krakių Kotriniečių vienuolynas“ pristatymui (Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija), tarptautinės mažosios scenos festivalio atidarymo koncertas „Baltic Small“ (Panevėžio teatras „Menas“) ir kt.

Mokykloje sėkmingai įvykdyti projektai, kurie pasiteisino ir planuojami tęsti: „Bėglūs pirštukai“, „Mokomės drauge“, „Mokomės vieni iš kitų“, „Muzikos kalba“, kolegialus mokymasis „Kolega kolegai“, koncertinė praktika – pamoka ,,Mokomės vieni iš kitų“, respublikinis projektas „Atsigręžk“, „Pažintis su muzikos instrumentais“, „Rašau diktantą“, bendradarbiavimo projektai: „Čia aš užaugau“ su l/d „Rugelis“, „Muzikos garsai“ su specialiojo ugdymo centru, „Žemei reikia draugų“ su gamtos mokykla, „Muzikos taku“ su l/“Pušynėlis“.

Vykdomos edukacinės programos: „Piemenėlių žaidimai“, „Kitoks akordeonas“, „Pažinkime sintezatorių“, „Pirmoji pažintis su saksofonu“, „Susipažinkime su pučiamaisiais instrumentais“ skirti Panevėžio miesto mokyklų 1-4 klasių mokiniams, Panevėžio miesto lopšelių/darželių ugdytiniams.