Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

MENO KOLEKTYVŲ VEIKLA 2021 metais

Panevėžio muzikos mokyklos meno kolektyvai: kanklininkių ansamblis „Ašarėlė“, dainų ir šokių ansamblis „Pynimėlis“, tautinių instrumentų orkestras, popchoras, jungtinis jaunučių ir jaunių choras, styginių instrumentų ansamblis ir styginių instrumentų orkestras, pučiamųjų instrumentų orkestras  yra aktyvūs ne tik mokyklos, miesto, bet ir respublikiniuose renginiuose.

Vaikinų kolektyve dainuoja 5-8 klasių dainavimo bei kitų specialybių mokiniai. Kartu su choro vadove Agne Jakštoniene, choras mielai dalyvauja projektuose, mokyklos ir miesto koncertiniame gyvenime. Paskutiniai įsimintini projektai, renginiai: choras dalyvavo Europos muzikinio ugdymo asociacijos ir Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos organizuotame „EuDaMus 2022” projekte, kuris apjungė ir kvietė švęsti Europos muzikos dieną drauge su visais Lietuvos ir užsienio mokiniais, mokytojais, studentais, aukštųjų mokyklų dėstytojais bei muzikais. Dalyviai atliko ir įrašė projekto himną „Together/Kartu”. Ypatingai įsimintinas ir jaudinantis renginys – 2022 m. balandžio mėnesį Panevėžio siauruko geležinkelio stotyje įvykęs VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“,  organizuotas lietuvių ir ukrainiečių bendrystės vakaras, kurio kilnus tikslas – suteikti svetingumą, parodyti tai, ką turime geriausio šiame krašte ir leisti patirti neužmirštamų akimirkų bendrystėje.

Jaunesnių klasių styginių instrumentų ansamblyje groja patys jauniausi smuikininkai ir violončelistai, jau nuo 2 klasės muzikuoja kolektyve ir mokosi ansamblinio grojimo paslapčių. Ansamblio atliekami kūriniai nesudėtingi, bet vaikai mėgsta šią discipliną, o publikai patinka mažieji atlikėjai. Ansamblis koncertuoja Panevėžio miesto ir mokyklos renginiuose. Ansambliui vadovauja mokytoja metodininkė Birutė Juodviršienė

Styginių orkestras mokykloje vienija  5-8 klasių styginių instrumentų mokinius. Jame muzikuoja visi besimokantys stygininkai. Čia grįžta griežti ir baigę muzikos mokyklą, ir pasirinkę tęstinį ugdymą mėgėjų programoje. Orkestras aktyviai dalyvaudavo koncertuose, festivaliuose tiek  Lietuvoje, tiek ir užsienio šalyse. Šiais metais mokyklos styginių orkestras dalyvavo: koncertas miesto mokytojams ir darželių darbuotojams  Rugsėjo pirmosios proga Dailės galerijoje, Styginių instrumentų festivalis Kaune ,,Arco“, koncertas ,,Advento vakarą“ miesto visuomenei Dailės galerijoje, XI –as respublikinis ansamblinio muzikavimo konkursas ,,Lietuva, aš už muziką” Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje, Styginių skyriaus koncertas, skirtas Motinos dienai, projektas ,,Muzikuokime drauge” , respublikinis festivalis – stovykla „Skambėk, jaunyste”, Krekenavoje, tarptautinis Baltijos šalių muzikos mokyklų styginių orkestrų festivalis Tartu, Estijoje. Vadovė mokytoja Vidmanta Luomanienė.

Jaunių chore dainuoja įvairių specialybių moksleivės ir jas visas vienija meilė muzikai, noras muzikuoti, dainuoti. Po ilgos pertraukos, kolektyvas ir mokytoja labai džiaugiasi galėdami gyvai koncertuoti, susitikti su žiūrovais, dovanoti koncertinius pasirodymus. Choras dainuoja visuose mokykloje ir mieste organizuojamuose renginiuose ir projektuose. Chorui vadovauja mokytoja Sandra Baronienė.

1975 m. įsikūrė mokinių pučiamasis orkestras, kuriam vadovavo V. Glovackis. Nuo 1999 m. orkestrui vadovavo Dainius Strelčiūnas, o nuo 2016 m. orkestro vairą perėmė Justinas Mačys. Kolektyvas yra nuolatinis Dainų Švenčių Vilniuje dalyvis. Aktyviai dalyvauja mokyklos,  miesto renginiuose ir projektuose.

Popchoras gyvuoja jau 15 metų įvairiose scenose, dažnas TV projektų svečias. Jis ne kartą puošė didžiųjų scenų Kalėdinius ir valstybinių švenčių renginius. Popchoras ir solistai nuolat sėkmingai dalyvauja tarptautiniuose vaikų pramoginės muzikos vokaliniuose konkursuose Lietuvoje bei užsienyje. Su savo koncertinėmis programomis lankėsi Švedijoje, Lenkijoje, Ispanijoje. Popchoras visada išsiskiria įdomiais sceniniais sprendimais, išraiškinga choreografija, šou elementais, profesionaliomis dainų aranžuotėmis bei vokalu. Popchoro vadovė Irina Gustienė, o menine scenos raiška rūpinasi Diana Ciobanu.

Berniukų kvartetas – jauniausias kolektyvas, pradėjo kartu groti pirmuosius metus. Dalyvavo dviejuose mokyklos renginiuose: styginių skyriaus koncerte Motinos dienai ir projekte ,,Muzikuokime drauge“. Mergaičių kvartetas – pradėjo groti kartu prieš tris metus. Kvartetas aktyviai dalyvauja mokyklos ir miesto renginiuose. Vadovė Vidmanta Luomanienė.

Akordeonistų orkestras grojo ataskaitiniame koncerte muzikiniame teatre, akordeono skyriaus mokinių koncerte. Vasarą buvo išvykęs į tarptautinį muzikos festivalį Budvoje, Juodkalnijoje. Pasisėmė daug patirties ir gerų įspūdžių. Kvartetas – tai dalelė akordeonistų orkestro. Į kvartetą susibūrė vyresnieji orkestro moksleiviai. Dalyvavo Pasaulinės akordeono dienos  koncerte Biržų pilyje, V respublikiniame lengvosios muzikos festivalyje – konkurse Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykloje, respublikiniame festivalyje ,,Akordeonų šėlsmas 2022“, Pasvalio muzikos mokykloje. Taip pat grojo  ataskaitiniame koncerte Muzikiniame teatre, akordeono skyriaus mokinių koncerte. Šiais mokslo metais Tarptautinės mokytojų dienos minėjime Juozo Miltinio dramos teatre akordeonistų kvartetas pasveikino miesto mokytojus. Vadovė Asta Vinckienė.

Tautinių instrumentų orkestro vadovai Jolanta Virginija Klišienė ir Vidas Klišys  – nuolatiniai dainų švenčių dirigentai.  Orkestre groja tautinių instrumentų skyriaus mokiniai, taip pat ir kryptingo ugdymo meno kolektyve programos dalyviai. Orkestras koncertavo mokyklos renginiuose: Vasario 16 - sios, Kovo 11 – osios švenčių proga, Žemės dienos minėjime, mokyklos meno kolektyvų koncerte, Panevėžio muzikiniame teatre, Panevėžio muzikos mokyklos koncerte „Kalėdinė girlianda“. Miesto renginyje – draugystės vakare su ukrainiečiais Siauruko geležinkelio stotyje. Du kartus dalyvavo ERAZMUS+ programos renginiuose "Vilties" progimnazijoje su užsieniečiais.  Bendradarbiavo su mokytojos Irinos Gustienės vadovaujamu popchoru, rengė bendrą projektą – dainos "Togher" atlikimas kartu su tautinių instrumentų orkestru.

Labai aktyvi šokių kolektyvo „Pynimėlis“ veikla.  Meno kolektyvą ,,Pynimėlis“ lanko visi  1-7 kl. mokiniai. Dalyvo šiuose renginiuose: Panevėžio 518 gimtadienyje, LRT laidoje ,,Matau tave, akcijoje „Visa Baltika šoka“, LRT laidoje ,,Duokim garo“, Tarptautinėje muzikos dienoje, kasmetiniame festivalyje ,,Draugai draugams“ Utenoje, Klaipėdoje, Švenčionyse, Plungėje ir Panevėžio bendruomenės rūmuose, koncerte ,,EISVA“, Vilniaus šokio teatre, LRT laidoje ,,Tūkstantmečio vaikai“, akcijoje ,,Matau tave“, labdaros paramos akcijoje Ukrainai, tarptautiniame festivalyje ,,Suk ratelį pasauliui“, baigiamajame mokslo metų tarptautiniame festivalyje, CIDO arenoje ,,Mes nupinsim šokių pynę“. Vadovai Rita, Ričardas, Lukas Bakanauskai.

Savo labai aktyvia veikla šiuos mokslo metus palydėjo kanklininkių ansamblis „Ašarėlė“ ir vadovė Rima Mureikienė. Koncertinė veikla: šventinis renginys mokslo metų atidarymo šventėje, Panevėžio muzikos mokykla, tarptautinei mokytojo dienai paminėti Panevėžio m. l/d „Rugelis“, tarptautinei mokytojo dienai paminėti Panevėžio m. l/d „Jūratė“ tarptautinei mokytojo dienai paminėti Panevėžio m. J. Miltinio dramos teatras, tarptautiniame renginyje Erazmus + Panevėžio „Žemynos“ progimnazija, koncertas Advento vakarą Panevėžio Dailės galerijoje,  R. Mureikienės moksleivių klasės kalėdinis koncertas, Panevėžio muzikos mokykla, tautinių instrumentų metodinės grupės moksleivių koncertas „Advento tyla“, Panevėžio muzikos mokykla, koncertas „Kalėdinė girlianda“, Panevėžio muzikos mokykla, koncertas „Aš myliu Lietuvą“, Vasario 16-ai paminėti, Panevėžio muzikos mokykla,  koncertas Vasario 16-ai paminėti, Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija, koncertinės programos pristatymas respublikinėje konferencijoje „Šiuolaikinių ir tradicinių mokymo būdų bei metodų dermė“, Panevėžio muzikos mokykla, koncertas „Laisvės vaikai“, Panevėžio bendruomenių rūmai, koncertas Lietuvos moterų verslininkių šventiniame renginyje, Panevėžio Dailės Galerija, R. Mureikienės moksleivių klasės Pavasario koncertas, Panevėžio muzikos mokykla, koncertas „Muzika jungia“, Molėtų muzikos mokykla, meno kolektyvų koncertas Panevėžio muzikiniame teatre,  koncertas pradinio ugdymo programos baigimo pažymėjimų įteikimo šventėje, Panevėžio muzikos mokykla. Konkursinė veikla: tarptautiniai konkursai: tarptautinis konkursas „Ad libitum“ instrumentinės muzikos jaunųjų atlikėjų, I vieta, IX tarptautinis konkursas „Christmas wave“, I vieta, VIII tarptautinis konkursas „Skryžavani“, I vieta ir GRAND PRIX, II tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Laudate pueri“, I, III vietos ir nominacija už muzikalumą ir sceninę kultūrą, I tarptautinis įvairaus žanro konkursas –festivalis „Žydintys garsai - 2022“, I, II vieta, VI tarptautinis konkursas „Olimpo musicale 2022“, GRAND PRIX. Respublikiniai konkursai: IX Lietuvos jaunųjų atlikėjų lietuviškos muzikos konkursas „Atlėk sakale“, I vieta, XI respublikinis ansamblinio muzikavimo konkursas „Lietuva, aš už muziką“, III vieta,  VIII respublikinis styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas – festivalis „Stygų šėlsmas“, laureato diplomas ir GRAND PRIX,  IX respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas „Tirlytis 2022“, du I laipsnio ir du III laipsnio diplomai, respublikinis virtualaus jaunųjų atlikėjų konkursas „Incorpore“, dvi pirmosios vietos, respublikinis festivalis – konkursas „Pavasario ritmu 2022“, I vieta ir GRAND PRIX, respublikinis liaudies instrumentų festivalis – konkursas „Kanklių giesmė 2022“, I vieta. Festivaliai: V respublikinis instrumentinių ansamblių festivalis „Kartu –  smagiau“, respublikinis jaunųjų atlikėjų festivalis „Lietuva brangi“,  III respublikinis styginių instrumentų festivalis „Šokančios stygos“, instrumentinės muzikos festivalis „Melodija iš...“, nominacija už geriausiai atliktą melodiją iš kino filmo,  II respublikinis populiariosios muzikos festivalis „Pop kanklės 2022“, XXXVI tarptautinis folkloro festivalis „Atataria lamzdžiai 2022“.