Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

MENINĖS SAVIRAIŠKOS UGDYMO PROGRAMA

Programa skirta visiems mokyklinio amžiaus vaikams.

Dalyvauti programoje galima nuo bet kurios mokslo metų kalendorinio mėnesio pirmos dienos.

Savaitinių pamokų skaičius – 2 val. Mokymo(si) būdas - grupinės pamokos.

Programos dalyviams sudaromos galimybės susipažinti su įvairaus meno žanrų kolektyvų kūrybine veikla, meninės išraiškos priemonėmis, plėtoti kolektyvinės kūrybinės veiklos, sceninės kultūros, interpretacijos, meninės saviraiškos įgūdžius. Mokyklinio amžiaus vaikai turi galimybę rinktis: tautinių instrumentų, saksofonininkų, gitaros, trimito studijas, kanklininkų ansamblį.