Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

KRYPTINGO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMA

Programa skirta gabiems muzikai mokiniams, baigusiems pagrindinio formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo programą.  

Mokiniai gilina įgytas dalykines muzikines kompetencijas muzikuodami pasirinktu muzikos instrumentu. Meninę raišką ir brandą užtikrina muzikos dalykų visuma – atlikėjo raiška, kolektyvinis muzikavimas. Besimokydami programoje, mokiniai ugdo kolektyvinio muzikavimo įgūdžius, dalyvaudami mokyklos meno kolektyvų, projektinėje, koncertinėje veikloje. Rekomenduojama dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose.

Programos dalyviai gali rinktis: tautinių, styginių, pučiamųjų instrumentų orkestrus, saksofonininkų studiją, popchorą, jaunių ir jaunuolių chorą, kanklininkių ansamblį „Ašarėlė“, kanklininkių, akordeonistų, džiazo ir populiariosios muzikos ansamblius.

Atlikėjo raiškai (muzikavimui) skiriamos individualios pamokos; kolektyviniam muzikavimui – grupinės pamokos.

Mokymosi apimtis (pamokų skaičius per savaitę):
Dalykai
Val. skaičius
Muzikavimas
1
Meno kolektyvų grupių repeticijos
1
Jungtinės meno kolektyvų repeticijos
1
Pamokų skaičius
3