Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTIS PAGRINDINIS MUZIKINIS UGDYMAS

Programos trukmė – 4 metai.

Programos tikslas – sistemiškai plėsti mokinių muzikos srities žinias, stiprinti muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų.

Programos uždaviniai:

1. sudaryti mokiniams galimybę plėtoti jų poreikius bei meninius ir kūrybinius gebėjimus atitinkančias muzikinio ugdymo formas;

2. gilinti muzikos atlikimo įgūdžius ir gebėjimą naudotis muzikos kalbos priemonėmis;

3. tenkinti pažinimo ir individualios muzikinės raiškos poreikius, ugdyti muzikalumą.

Programos branduolį sudaro šie dalykai:

1. muzikavimas;

2. solfedžio;

3. muzikos istorija;

4. ansamblis arba antrasis muzikos instrumentas arba choras, kuriuos siūlo mokykla, atsižvelgdama į muzikavimo turinį.

Mokiniui privalomi yra keturi branduolio dalykai. Pasirenkamuosius dalykus siūlo mokykla.

Valandų skaičius per savaitę:

Fortepijono specialybės mokymosi apimtis:
Dalykai/klasė
5 klasė
6 klasė
7 klasė
8 klasė
Muzikavimas
2
2
2
2
Solfedžio
2
2
2
2
Ansamblis
1*
1*
1*
1*
Muzikos istorija
1
1
1
1
Choras
1
1
1
1
Meno kolektyvas (jaunių choras)
1
1
1
1
Pamokų skaičius
7
7
7
7
*Mokiniams, pasirinkusiems ansamblį, priklauso viena meno kolektyvo pamoka.
Smuiko, violončelės specialybių mokymosi apimtys:
Dalykai/klasė
5 klasė
6 klasė
7 klasė
8 klasė
Muzikavimas
2
2
2
2
Solfedžio
2
2
2
2
Antrasis muzikos instrumentas (fortepijonas)
1
1
1
1
Muzikos istorija
1
1
1
1
Meno kolektyvas (styginių instrumentų orkestras)
1
1
1
1
Jungtinis meno kolektyvas (styginių instrumentų ansamblis/orkestras)
1
1
1
1
Pamokų skaičius
8
8
8
8
Klasikinės gitaros, bosinės gitaros specialybės mokymosi apimtis:
Dalykai/klasė
5 klasė
6 klasė
7 klasė
8 klasė
Muzikavimas
2
2
2
2
Solfedžio
2
2
2
2
Antrasis muzikos instrumentas/ansamblis
1
1
1
1
Muzikos istorija
1
1
1
1
Meno kolektyvas (jaunių choras)
1
1
1
1
Jungtinis meno kolektyvas
1
1
1
1
Pamokų skaičius
8
8
8
8
Chorinio dainavimo specialybės mokymosi apimtis:
Dalykai/klasė
5 klasė
6 klasė
7 klasė
8 klasė
Muzikavimas
2
2
2
2
Solfedžio
2
2
2
2
Muzikos istorija
1
1
1
1
Bendrasis fortepijonas
1
1
1
1
Meno kolektyvas (jaunių choras, popchoras, džiazo ir populiarios muzikos ansamblis)
1
1
1
1
Jungtinis meno kolektyvas (jaunučių, jaunių choras)
1
1
1
1
Pamokų skaičius
8
8
8
8
Solinio dainavimo specialybės mokymosi apimtis:
Dalykai/klasė
5 klasė
6 klasė
7 klasė
8 klasė
Muzikavimas
2
2
2
2
Solfedžio
2
2
2
2
Muzikos istorija
1
1
1
1
Bendrasis fortepijonas
1
1
1
1
Meno kolektyvas (jaunių choras, popchoras, džiazo ir populiariosios muzikos ansamblis)
1
1
1
1
Pamokų skaičius
7
7
7
7
Tautinių instrumentų (birbynės, kanklių, skrabalų, lumzdelio) specialybių mokymosi apimtys:
Dalykai/klasė
5 klasė
6 klasė
7 klasė
8 klasė
Muzikavimas
2
2
2
2
Solfedžio
2
2
2
2
Muzikos istorija
1
1
1
1
Antrasis muzikos instrumentas (fortepijonas)/ansamblis
1
1
1
1
Meno kolektyvas (liaudies instrumentų orkestras/kanklininkių ansamblis „Ašarėlė“)
1
1
1
1
Jungtinis meno kolektyvas (liaudies instrumentų orkestras/kanklininkių ansamblis „Ašarėlė“)
1
1
1
1
Pamokų skaičius
8
8
8
8
Pučiamųjų instrumentų (saksofono, klarneto, fleitos, varinių pučiamųjų), mušamųjų instrumentų specialybių mokymosi apimtys:
Dalykai/klasė
5 klasė
6 klasė
7 klasė
8 klasė
Muzikavimas
2
2
2
2
Solfedžio
2
2
2
2
Muzikos istorija
1
1
1
1
Antrasis muzikos instrumentas/ansamblis
1
1
1
1
Meno kolektyvas (pučiamųjų instrumentų jaunių orkestras, saksofonininkų studija, mušamųjų instrumentų ansamblis)
1
1
1
1
Jungtinis meno kolektyvas (jaunučių, jaunių pučiamųjų orkestras, saksofonininkų studija, džiazo ir populiarios muzikos ansamblis)
1
1
1
1
Pamokų skaičius
8
8
8
8
Sintezatoriaus specialybės mokymosi apimtis:
Dalykai/klasė
5 klasė
6 klasė
7 klasė
8 klasė
Muzikavimas
2
2
2
2
Solfedžio
2
2
2
2
Muzikos istorija
1
1
1
1
Antrasis muzikos instrumentas
1
1
1
1
Meno kolektyvas (jaunių choras)
1
1
1
1
Pamokų skaičius
7
7
7
7
Akordeono specialybės mokymosi apimtis:
Dalykai/klasė
5 klasė
6 klasė
7 klasė
8 klasė
Muzikavimas
2
2
2
2
Solfedžio
2
2
2
2
Muzikos istorija
1
1
1
1
Antrasis muzikos instrumentas
1
1
1
1
Meno kolektyvas (akordeonininkų ansamblis)
1
1
1
1
Jungtinis meno kolektyvas (akordeonininkų ansamblis)
1
1
1
1
Pamokų skaičius
8
8
8
8