Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

Konkurso ,,Akimirkos žaismas 2023“ rezultatai

Kovo mėnesį Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykloje vyko nuotolinis V respublikinis kanklininkų konkursas ,,Akimirkos žaismas 2023“.

Konkurso tikslas – siekti kankliavimo technikos įgūdžių formavimo, atskleisti mokinių meninę individualybę, muzikavimo kanklėmis saviraišką.

Dalyviai – Lietuvos muzikos (meno), mokyklų pradinio muzikinio ugdymo 3–4 klasių kanklininkai, kurie varžėsi 2 grupėse: I grupėje – 3 klasės kanklininkai; II grupėje – 4 klasės kanklininkai.

Konkurso dalyviai turėjo mintinai atlikti privalomą pjesę pasirinktinai pirštiniu kankliavimo būdu:

I grupė – Valentino Bagdono ,,Pjesę Nr. 7“ arba  Vytauto Naraškevičiaus ,,Atplaukia Antelė“ (su dainavimu) ir II grupė – Valentino Bagdono ,,Pjesė Nr. 16” arba Jolantos Sabonienės ,,Pavasaris“.

Konkurso žiūri dalyvius vertino pagal šiuos kriterijus: kūrinio meninis ir techninis atlikimo meistriškumas, atlikėjo artistiškumas bei sceninė kultūra, ir pagal surinktą vertinimo balų skaičių skyrė I, II, III vietos laureatų diplomus ir padėkos raštus.

Mokyklos bendruomenė nuoširdžiai sveikina šaunias kanklininkes ir jų mokytoją Snieguolę Alijošaitienę, koncertmeisterę Loretą Mažulytę:

I laipsnio diplomas – Akvilei Karpytei;

II laipsnio diplomas – Nerilei Petraitytei.