Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

MOKINIŲ PROJEKTINĖ VEIKLA 2021 metais

Mokykla nuo 2014 metų dalyvauja ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonėje „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomame projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. 2021 metais NVŠ programas vykdo ir sėkmingai įgyvendina: smuikininkų, stygininkų, kanklininkių ansamblis, tautinių instrumentų orkestras, gitaristų ir trimitininkų studijos.

Projektai, gavę Panevėžio miesto savivaldybės Vaikų ir jaunimo meno projektų finansavimą: „Skambėk ašarėle“ (2000 eur.), „Muzikinė paletė“ (500 eur.), „Kitoks akordeonas“ (400 eur.), „Tirlytis“ (500 eur.), Tarptautinis jaunųjų atlikėjų – pianistų konkursas „Muzikinis pavasaris“ (200 eur.), festivalis „Ir aš galiu“ (200 eur.).

Mokykloje buvo suorganizuotos „Justino Mačio fleitos vasaros akademija“ ir Irmos Paurienės jaunųjų fleitininkų stovykla. Vasaros stovyklos yra tęstinės ir labai reikalingos bei mėgiamos mokinių.

Mokykloje sėkmingai įvykdyti projektai, kurie pasiteisino ir planuojami tęsti: „Bėglūs pirštukai“, „Mokomės drauge“, „Mokomės vieni iš kitų“, „Muzika visiems – senoviniai šokiai“, „Muzikos kalba“, „Protmūšis“, kolegialus mokymasis „Kolega kolegai“, koncertinė praktika –pamoka ,,Mokomės vieni iš kitų“, respublikinis projektas „Atsigręžk“, kuris yra globojamas Almos Adamkienės, „Pažintis su muzikos instrumentais“, „Du kartus du: lengva ir groti, ir gauti“, „Iš pradžių buvo žodis, o po to džiazas“, „Rašau diktantą“, bendradarbiavimo projektai: „Čia aš užaugau“ su l/d „Rugelis“, „Muzikos garsai“ su specialiojo ugdymo centru, „Žemei reikia draugų“ su Panevėžio gamtos mokykla.

Vykdomos edukacinės programos: „Piemenėlių žaidimai“, „Kitoks akordeonas“, „Pažinkime sintezatorių“, „Pirmoji pažintis su saksofonu“,  „Susipažinkime su pučiamaisiais instrumentais“ skirti Panevėžio miesto mokyklų 1-4 klasių mokiniams, Panevėžio miesto lopšelių – darželių ugdytiniams.