Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

Muzikos teorijos ir chorinio dainavimo mokytojų metodinė grupė

Muzikos teorijos metodinė grupė gyvuoja nuo pat mokyklos įkūrimo pradžios ir apjungia visus besimokančius muzikos mokykloje. Nuo 2018 metų, sujungus muzikos teorijos ir chorinio dainavimo metodines grupes, tapome muzikos teorijos ir chorinio dainavimo metodinė grupė.

Ugdymas  vyksta grupėse, kuriose mokoma solfedžio, muzikos istorijos bei chorinio dainavimo dalykų. Mokiniui, lankančiam muzikos mokyklą, svarbu suteikti ne tik instrumento dalyko, bet ir muzikos teorijos bei istorijos žinių.

Kūrybingai dirbančios mokytojos, neapsiriboja vien tik pamokomis. Ieško naujų idėjų ir mokymo būdų, kurie būtų moksleiviams suprantami, patrauklūs, atitiktų šiandienos reikalavimus. Organizuoja ir praveda koncertus, seminarus, skaito pranešimus konferencijose, o jų parengti mokiniai, aktyviai dalyvauja Panevėžio krašto bei respublikiniuose solfedžio konkursuose, kur panaudojamos ir muzikos istorijos žinios. Daugybę kartų mokiniai tapo laureatais. Aktyvi  jaunučių, jaunių, berniukų chorų koncertinė veikla. Dainavimas chore suteikia daug gerų emocijų, naujų įspūdžių, gražių bendravimo  akimirkų. Jų pasirodymai įvairiuose renginiuose žavi klausytojus.

Muzikos teorijos ir chorinio dainavimo metodinės grupės pirmininkė ir solfedžio mokytoja metodininkė Rimutė Stankuvienė.

Solfedžio dalyko mokytojos: mokytoja metodininkė Sandra Baronienė, mokytoja ekspertė Giedrė Jatautytė, mokytoja Virgilija Palujanskienė,  mokytoja metodininkė Vaiva Šateikaitė,  mokytoja metodininkė Alina Urbonavičienė.

Chorinio dainavimo dalyko: berniukų choro  mokytoja Agnė Jakštonienė, jaunučių ir jaunių chorų mokytoja metodininkė Sandra Baronienė.

Muzikos istorijos dalyko mokytoja metodininkė  Rasa Jurkienė.