Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

Tautinių instrumentų mokytojų metodinė grupė

1973 m. buvo įkurtas Liaudies instrumentų skyrius. Šiuo metu skyrius vadinasi tautinių instrumentų metodine grupe. Jame dirba šeši pedagogai, mokosi 57 mokiniai. Mokytojai su mokiniais aktyviai dalyvauja mokyklos, miesto, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, renginiuose ir projektuose. Skyriaus mokiniai noriai muzikuoja liaudies instrumentų orkestre, bei kanklininkių ansamblyje „Ašarėlė“ irmokytojos S. Alijošaitienės kanklininkių ansamblyje.

Tautinių instrumentų metodinės grupės mokytojai: kanklių mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė Snieguolė Alijošaitienė, kanklių mokytoja ekspertė Rima Mureikienė, birbynės, lumzdelio mokytoja ekspertė Alvyda Beržonienė, kanklių mokytoja metodininkė Danutė Kazakevičienė, kanklių mokytoja ekspertė Jolanta Virginija Klišienė, birbynės, lumzdelio, skrabalų mokytojas ekspertas Vidas Klišys.