Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

Koncertinė veikla 2020 m.

Panevėžio muzikos mokyklos mokiniai ir jų mokytojai yra aktyvūs įvairiose miesto šventėse ir renginiuose, tačiau dėl paskelbtos Covid–19 pandemijos Lietuvoje neteko galimybės koncertuoti, pristatyti savo naujas programas, renginius, iniciatyvas. Daugelį projektų teko atidėti.

Iš viso mokykloje ir už jos ribų suorganizuota 150 koncertų, iš kurių apie 20 parengti nuotoliniu būdu, koncertams mokinius rengė visų metodinių grupių mokytojai. Pravesti tradiciniai mokyklos koncertai: Mokytojo dienai, „Kalėdinė girlianda“, šventinis koncertas Lietuvos šimtmečiui pažymėti, „Tau mano mamyte“, „Pirmokų krikštynos“, Aukštaitijos sostinės gimtadieniui paminėti, Žemės dienai paminėti „Žemei reikia draugo“, Tarptautinė muzikos diena, „Advento vakarą...“, „Vasario 16-ąjai paminėti“, „Atmintis gyva, nes liudija“, Gabių mokinių pagerbimo šventė, Kalėdiniai koncertai tėveliams. Aktyviai mokiniai ir jų mokytojai koncertavo įvairiose miesto erdvėse, miesto šventėse ir renginiuose: Panevėžio miesto jaunųjų muzikos atlikėjų koncerte, Gabiausių mokinių apdovanojimo ceremonijos koncerte, parodoje „EXPO Aukštaitija 2020“ Panevėžio CIDO arenoje, Panevėžio miesto gimtadienio šventėje

Visus metus buvo rengti metodinių grupių mokytojų ir jų mokinių koncertai:

• akordeono ir sintezatoriaus mokytojų metodinė grupė: virtualus koncertas–sveikinimas „Kalėdiniai stebuklai“ (A. Vinckienė, D. Šatrauskienė), koncertas „Tradicijų perdavimas iš kartos į kartą“ Pumpėnuose (D. Šatrauskienė), koncertas l/d „Sigutė“ (S. Palivonas), koncertas „Valstybės atkūrimo dienos paminėjimas“ (D. Šatrauskienė), virtualus koncertas „Kalėdiniai stebuklai“ Kupiškio muzikos mokykloje (D. Vinckienė, D. Šatrauskienė, J. Tarasevičiūtė);

• bendrojo fortepijono mokytojų metodinė grupė: koncertmeisterės labai aktyviai dalyvavo visuose mokykloje ir už jos ribų Panevėžio muzikos mokyklos mokytojų organizuojamuose koncertuose, projektuose;

• džiazo ir populiariosios muzikos mokytojų metodinė grupė: koncertas Panevėžio apygardos teisme „Kovo 11– osios dienai paminėti“ (D. Kaselis), respublikinis dainos vaizdo klipo konkursas „Dainuoju Lauros dainą“ (I. Gustienė), virtualus respublikinis dainos vaizdo klipas „Vandens paviršius – vienas namuose“ (I. Gustienė), koncertas Panevėžio miesto abiturientų pagerbimo šventėje (D. Kaselis), koncertas G. Petkevičaitės – Bitės viešosios bibliotekos renginyje, skirtame J. Mekui atminti (R. Januševičius, V. Labanauskas), koncertas tarptautiniame Glass Jazz meninio stiklo simpoziume (I. Gustienė, J. Jakubėnienė, S. Astrauskas, V. Labanauskas), koncertas skirtas aktoriui A. Keleriui atminti G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje (R. Januševičius), mokytojų ir jų mokinių virtualūs kalėdiniai koncertai;

• fortepijono mokytojų metodinė grupė: etiudų šventė „Bėglūs pirštukai“ (D. Kalpokaitė), techninio meistriškumo dienos „Etiudų pasažai“ (R. Frankienė), „Gamų savaitė“ (R. Frankienė, V. Vanagaitė), koncertas „Lietuva – gimtinė mano“ (J. Sriubiškytė), mokytojų ir jų mokinių virtualūs kalėdiniai koncertai;

• muzikos teorijos ir chorinio dainavimo mokytojų metodinė grupė: jaunių choro koncertas Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje „Kalėdos mano širdyje“ (S. Baronienė), koncertas „Lietuva – mano gimtinė“;

• pučiamųjų instrumentų mokytojų metodinė grupė: koncertas „Pasaulinė muzikos diena“ (E. Laureckas), koncertas G. Petkevičaitės - Bitės viešojoje bibliotekoje (J. Mačys);

• styginių instrumentų mokytojų metodinė grupė: klasikinės gitaros muzikos koncertas (R. Januševičius), violončelės muzikos koncertas (K. Petkutė), koncertas Muzikiniame teatre (XXI Balio Dvariono konkurso dalyviai, mokyt. I. Ūsienė), mokytojų ir jų mokinių virtualūs kalėdiniai koncertai;

• šokio metodinė grupė: koncertas Panevėžio miesto Užgavėnių šventėje (R. Bakanauskienė, R. Bakanauskas), TV3 projektas „Lietuvos talentai vaikai“ dalyviai (R. Bakanauskienė, R. Bakanauskas), koncertas Panevėžio CIDO arenoje, (R. Bakanauskienė, R. Bakanauskas), koncertas Panevėžio miesto šventėje Poilsio parke (R. Bakanauskienė, R. Bakanauskas), koncertas Ukmergės rajono rudens šventėje (R. Bakanauskienė, R. Bakanauskas);

• tautinių instrumentų mokytojų metodinė grupė: tautinių instrumentų solistų ir kamerinių ansamblių koncertai, tautinių instrumentų ansamblių koncertas „Advento tyla“ (R. Mureikienė), koncertas Panevėžio respublikinėje ligoninėje „Pasaulinė ligonių diena“ (V. J. Klišienė), koncertas Dailės galerijoje „Lietuva – mano gimtinė“, skirta Vasario 16 paminėti, koncertas Panevėžio gimtadieniui miesto Poilsio parke (V. J. Klišienė, V. Klišys), koncertas tarptautiniame meninio stiklo simpoziume „Glass Jazz“ (V. Klišys), koncertas „EXPO Aukštaitija 2020“ Panevėžio CIDO arenoje  (V. J. Klišienė, V. Klišys), nuotolinis renginys „Muzikinė gamtos gama“ Vilniuje (R. Mureikienė), virtualūs metodinės grupės ir mokytojų kalėdiniai koncertai.