Bandomoji svetainės versija. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Panevėžio muzikos mokykla

KONCERTINĖ VEIKLA 2018 m.

Mokykla atšventė mokyklos 70 metų veiklos jubiliejų, kurį vainikavo trys koncertiniai renginiai „Muzika mano gyvenime“ – tai mokytojų ir mokinių pasirodymas, „Muzika mano miestui“ – pravesta muzikos pamoka miestui, šventinis koncertas Muzikiniame teatre „Muzika Lietuvai“. Šiuose renginiuose dalyvavo visa mokyklos bendruomenė, pasirodė per 200 dalyvių.

Sėkmingai įgyvendintas koncertų ciklas „Sveika muzika“ Panevėžio miesto bendruomenei. Surengti 28 koncertai – 2 koncertai iš koncertų ciklo „Draugystės tiltai“, 1 autorinis vakaras, 6 profesionalių atlikėjų ir 19 muzikos mokyklos mokinių. Dalyvavo per 500 atlikėjų, apsilankė per 1000 žiūrovų.

Lietuvos šimtmečio dainų šventėje  „Vardan tos“ dalyvavo 5 mokyklos kolektyvai (145 mokiniai),  20 mokytojų, iš jų:  dirigentai – 2 mokytojai, dainų aranžuotes kūrė – 1 mokytojas, šokius statė – 1 mokytojas.

Miesto renginiuose dalyvauta 42 programose. 36 mokytojai rengė koncertines programas.

Iš viso mokykloje suorganizuota 36 koncertai, kuriuose dalyvavo per 300 mokinių, koncertams mokinius rengė beveik visų skyrių mokytojai. Pravesti tradiciniai mokyklos koncertai: „Kalėdinė girlianda“, šventinis koncertas Lietuvos šimtmečiui pažymėti, „Tau mano mamyte“, „Pirmokų krikštynos“, Aukštaitijos sostinės gimtadieniui paminėti, žemės dienai paminėti „Žemei reikia draugo“, Gatvės muzikavimo diena, Baigiamasis mokslų metų koncertas, Pažymėjimų įteikimo šventė, Tarptautinė muzikos diena.

Tradiciniai klasių koncertai mokykloje: pavasarinis koncertas tėvams, Kalėdinis koncertas, skyrių akademiniai koncertai.

Mokykloje vykdomi festivaliai: „Lietuvių kompozitorių kūrybos vakaras“ (tautinių instrumentų metodinė grupė), „Muzikuokime drauge“ (styginių instrumentų metodinė grupė), „Suk ratelį pasauliui“, „Polifonija“ (fortepijono metodinė grupė). Fortepijono metodinė grupė surengė fortepijoninių ansamblių vakarą, Etiudų šventę, techninio meistriškumo dieną „Etiudų pasažai“.